Informasjon

Tvillingsvangerskap

Behandling

Flerlinger har en tendens til å bli født for tidlig, og det er også en viss risiko for andre komplikasjoner. Av denne grunn skal flerlingesvangerskap følges opp av spesialist. Spontanfødsel skjer ofte to til tre uker før termin. Det er omdiskutert om man skal sette i gang fødselen før termin (uke 37) med kunstige midler. I Norden har man vært tilbakeholden med å påvirke det spontane forløpet av svangerskapet. Den norske fødselsveilederen anbefaler forløsning ved svangerskapsuke 38-39 når det foreligger to morkaker, og forløsning ved svangerskapsuke 36-37 ved én morkake.

Det finnes ikke tiltak som kan forhindre en for tidlig fødsel. Mange anbefaler avlastning fra 20-22 uker med sykmelding. Dette må vurderes i forhold til mors arbeidssituasjon. Tungt arbeid skal unngås. Det er viktig å hvile mer enn vanlig. Sengeleie på sykehus mangler dokumentert effekt. Det synes ikke å påvirke risikoen for for tidlig fødsel eller fosterdød rundt fødselen, men det er mulig det bedrer fosterveksten. Den manglende vitenskapelige dokumentasjonen for tiltak som forebygger for tidlig fødsel, gjelder både tvillinger og trillinger

Innleggelse i fødeavdeling fra cirka uke 32 benyttes mange steder for å overvåke fostrene og om mulig stanse for tidlig fødsel.

Forrige side Neste side