Informasjon

Tvillingsvangerskap

Mulige komplikasjoner ved tvillingsvangerskap

De fleste tvillingsvangerskap og tvillingfødsler forløper normalt. Men noen komplikasjoner forekommer hyppigere ved tvillingsvangerskap enn i svangerskap med ett barn:

Høyt blodtrykk. Tvillingmødre har økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk under svangerskapet. Når det har høyt blodtrykk + protein i urinen, foreligger svangerskapsforgiftning eller preeklampsi. Nøye oppfølging og behandling er påkrevd for å forhindre alvorlige komplikasjoner både for mor og det ufødte barnet.

For tidlig fødsel. Jo flere barn du har i magen, jo mindre sannsynlig er det at du går ut hele svangerskapets lengde på 40 uker. Ved tegn på for tidlig fødsel vil du bli innlagt i sykehus og legene vil gi deg sprøyter med et steroid som påskynder utviklingen av barnets lunger. Selv da kan de minste for tidlig fødte, de premature, måtte kjempe for å overleve. Komplikasjoner kan være pustevansker, fordøyelsesproblemer, synsproblemer og infeksjoner.

Tvilling-tvilling transfusjon. Hos eneggede tvillinger kan det skje at en blodåre i morkaken forbinder seg med begge tvillingenes blodåresystem. Det fører til at den ene babyen får altfor mye tilførsel av blod og den andre altfor lite. Dette er en alvorlig komplikasjon for begge babyene som kan kreve inngrep under svangerskapet. Tidlig forløsning kan bli påkrevd.

Keisersnitt. Dersom den første babyen fødes med hodet ned, er vaginal fødsel som regel mulig. Hvis ikke, gjøres vanligvis keisersnitt. I noen tilfeller kan komplikasjoner oppstå etter vaginal fødsel av den første babyen, slik at den andre tvillingen må fødes med keisersnitt.

Forrige side Neste side