Informasjon

Tvillingsvangerskap

Nedkomstpermisjon og fødselspenger

Tvillingforeldre får 17 uker ekstra stønadsdager ved 100 prosent uttak (85 stønadsdager). Ved 80 prosent uttak gis 21 uker ekstra stønadsdager (105 stønadsdager). Det utbetales foreldrepenger for fem dager per uke. Foreldrene kan ta ut de ekstra ukene samtidig. Muligheten for samtidig uttak er begrenset til den ekstra stønadsperioden tvillingforeldre har rett til. Samtidig uttak kan deles opp i perioder eller tas sammenhengende. Dette innebærer at begge foreldrene kan være hjemme og motta foreldrepenger i 17/21 uker rett etter fødsel.

Foreldrene kan også velge å forlenge stønadsperioden med de ekstra ukene. I et slikt tilfelle vil foreldrene motta foreldrepenger i totalt 66 uker ved 100 prosent uttak eller 80 uker ved 80 prosent uttak. Foreldrene kan selv velge om de ekstra ukene skal fordeles dem imellom eller at kun den ene forelderen skal ta ut disse.

Ved flerbarnsfødsler dobles stønadsperioden. Stønadsperioden utvides med 46 uker (230) stønadsdager) ved 100 prosent uttak. Ved 80 prosent uttak er det 56 uker ekstra (280 stønadsdager).

Forrige side Neste side