Informasjon

Fostervekst og vekstavvik, veiviser

Hva er fostervekst og fosteravvik?

 • Ultralyd
  • Under fosterstadiet kan fosterets vekst hemmes eller økes av ulike grunner. Vekstavviket bedømmes som vekt i forhold til den vekten man forventer ut fra svangerskapets varighet. Vekten beregnes på grunnlag av målinger ved ultralyd
 • SF-mål (Symfyse-Fundus mål)
  • En vanligere, men mer unøyaktig måte å beregne vekstavvik på, er å måle avstanden fra blygdbeinet (symfysen) til øvre kant av livmoren (fundus), såkalte
  • SF måles rutinemessig ved hver svangerskapskontroll hos allmennlege og jordmor. Dersom målingene avslører dårlig eller påfallende stor tilvekst, vil den gravide bli henvist til ultralyd

Forekomst

 • Veksthemming hos fosteret forekommer i tre til ti prosent av alle svangerskap
 • For stort SF-mål kan skyldes tvillinger, feil terminberegning, stort foster eller mye fostervann (polyhydramnion)
 • For lavt SF-mål kan skyldes feil terminberegning, lite foster eller lite fostervann (oligohydramnion)
 • Avflatende kurve kan skyldes stans i fosterets vekst (vekstretardasjon)
 • Kurve som stiger for bratt, kan skyldes tvillinger eller stort foster

Mulige konsekvenser

 • Store barn
  • Fostre som veier mer enn 4500 g, løper økt risiko for fødselskade - surstoffmangel, lungeskader, beinbrudd eller nerveskader er hyppigere
  • Mødrene risikerer økt blødning etter fødselen og større skader i fødselsveiene
 • Små barn
  • Dersom fosteret vokser mindre enn normalt, øker det risikoen for komplikasjoner i tilslutning til fødselen
Forrige side Neste side