Informasjon

Fostervekst og vekstavvik, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til høye SF-mål

 • Arv
  • Oftest er årsaken arvelig, det vil si det ligger "til slekten" å ha høye mål
 • Diabetes type 1
  • Mødre med dårlig regulert diabetes mellitus kan få store barn med økt fettavleiring i underhuden, væskeopphopning i kroppen, ustabilt blodsukker, pustevansker og hjerneblødninger
 • Overvekt hos mor
  • Øker sannsynligheten for høy fødselsvekt
 • Tvillingsvangerskap
  • SF-kurven begynner å stige brattere enn normalkurven rundt uke 20 av svangerskapet
  • Legen kan etter 22. uke i noen tilfeller høre to fosterlyder og mange fosterdeler kan kjennes
  • Ved rutineultralyd i 18. uke vil så og si alle tvillingsvangerskap påvises

Sjeldnere årsaker til høye SF-mål

 • Økt mengde fostervann (polyhydramnion)
  • I noen tilfeller kan man ikke påvise noen årsak
  • Årsakene kan være misdannelser i sentralnervesystemet, misdannelser i magetarmkanalen, multiple misdannelser (hjertefeil, cystenyrer), forandringer med morkaken, sykdom hos mor eller foster
  • Gir økt risiko for fortidlig fødsel, pustevansker hos mor, problemer med navlesnoren og fødsel der barnet kommer i et avvikende leie, for eksempel seteleie

Vanlige årsaker til lave SF-mål

 • Arv
  • Opptil 70 prosent av nyfødte som er små for alderen, er små på grunn av arvelige forhold. Mors egen fødselsvekt og søskens fødselsvekt gir en god pekepinn på det nye barnets vekst og vekt
  • Arvelige sykdommer, kromosomendringer og nyresykdom
 • Svangerskapsforgiftning
  • Er årsaken til lav fødselsvekt og skader i morkaken i om lag 20 prosent av tilfellene som starter tidlig
 • Sykdom hos mor
 • Sviktende morkake
  • Kan i noen tilfeller være skyld i veksthemming før 32. svangerskapsuke
 • Røyking eller bruk av rusmidler hos mor
  • Kan være forklaringen hos misbrukere
 • Mors ernæringstilstand
  • Kan bety noe, men først ved alvorlige spiseforstyrrelser der mor spiser altfor lite på grunn av betydelig svangerskapskvalme
 • Tvillinger?
  • Tvillinger gir i utgangspunktet høye SF-mål, men etter 20. svangerskapsuke avtar tvillingers vekstkurve frem til fødselen

Sjeldnere årsaker til lave SF-mål

 • For lite fostervann (oligohydramnion)
  • Årsaker er sirkulasjonssvikt hos fosteret som gir nedsatt urinproduksjon, nyremisdannelser og vannavgang
  • Konsekvensene for fosteret er dårligere lungemodning og feilstillinger i muskel-/skjelettsystemet
Forrige side Neste side