Informasjon

Fostervekst og vekstavvik, veiviser

Fostervekst og vekstavvik beregnes ved hjelp av ultralyd og SF-mål (symfyse-fundus-mål). SF-mål er vanligst, men mer unøyaktig enn ultralyd. I denne artikkelen kan du lese om årsaker til høye eller lave SF-mål.

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Forhold legen vil spørre om:

 • Akutte sykdommer i svangerskapet?
 • Kroniske sykdommer?
 • Matvaner?
 • Forbruk av røyk, alkohol og narkotika?
 • Tidligere graviditeter? Tidligere barns vekst og lengde
 • Arvelige lidelser i familien?

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere den gravides allmenntilstand, måle blodtrykk, måle SF, måle vekt, lytte på fosterets hjertelyd

Andre undersøkelser

 • Undersøke urinen på sukker og protein, ev. dyrke urinen ved mistanke om urinveisinfeksjon
 • Eventuelt ta enkle blodprøver som blodprosent, blodsukker eller tester på infeksjon

Henvisning til spesialist

 • Ved mistanke om vekstavvik - for høye eller for lave SF-mål - vil den gravide bli henvist til ultralyd
 • Ved mistanke om veksthemning gir gjentatte ultralydmålinger en mer nøyaktig bedømming av fosterets tilstand
Forrige side Neste side