Informasjon

Gallestase hos gravide

Gallestase hos gravide har sterk kløe som symptom. Kløen er ofte verst om natten, og de fleste som får tilstanden får den i siste trimester.

Temaside om Korona

Hva er gallestase i svangerskap?

Gallevæsken produseres i leveren, og skilles gjennom leverens galleganger ut til lageret i galleblæren, eller direkte ut i tolvfingertarmen. I tarmen er gallen viktig for fordøyelse av fett. Ved denne sykdommen svulmer leveren opp slik at gallegangene delvis blir avklemt. Noe av gallen skvises derved over i blodbanen og medfører økte mengder gallefargestoff og gallesyrer i blodet. Økte mengder gallestoffer i blodet er den direkte årsaken til den plagsomme kløen som er typisk for denne sykdommen.

Årsaker

Dette er en sykdom som bare forekommer under svangerskap. Man vet ikke sikkert hva det er ved svangerskapet som utløser tilstanden, men antar at det kan være en økt følsomhet for det høye hormonnivået. Mest sannsynlig er det en reaksjon på høye nivåer av østrogen.

Det er litt usikre tall for hyppighet av sykdommen, men det angis at den finnes hos en til tre prosent av gravide kvinner i Skandinavia. Omsatt til norske forhold vil det si cirka 600-1800 tilfeller årlig. Sykdommen er vanligere i asiatiske land enn i Europa.

Diagnostikk

Det typiske forløpet er at den gravide blir plaget av unormal og sterk kløe. Kløen er vanligvis tilstede over det meste av kroppen, men spesielt for denne tilstanden er at kløen som regel er mest intens i håndflater og fotsåler. Kløen er som regel verst om natten. De fleste får plagene i siste del av svangerskapet, oftest i 3. trimester, eventuelt i 2. trimester. Det følger ingen utslett med kløen. Hos omtrent ti prosent kan man oppleve en svak gulsott.

Ved legeundersøkelse skilles denne sykdommen fra andre sykdommer som medfører kløe i svangerskapet, ved hjelp av blodprøver. Det er typisk at nivået av gallesyrer i blodet er tydelig forhøyet, og det kan også være utslag i noen andre leverprøver.

Behandling

Det anbefales å behandle kvinner med denne tilstanden med en medisin som senker nivået av gallesyrer i blod (ursodeoksykolsyre). Det er vist at dette fører til bedring av kløen, og til bedring av blodprøvene. Det er etter hvert også holdepunkter for at behandlingen fører til redusert fare for fosterdød. Forskningen har vist at medisinen er ufarlig for både mor og barn.

Mødre med denne sykdommen får tilbud om ekstra oppfølging og fosterovervåking. Spesielt i tilfeller der det er svært høye gallesyrenivåer kan det være aktuelt å framskynde fødselen. Men dette er forhold som avgjøres individuelt mellom den gravide og fødeavdelingen.

Prognose

Denne tilstanden medfører en liten økning av faren for fortidlig fødsel eller plutselig fosterdød. Det er umulig å bedømme risiko i det enkelte tilfellet, men totalt sett er det beregnet at risikoen er 0,5-3,5 prosent, med andre ord vil det gå bra i 96,5-99,5 prosent av tilfellene. Sykdommen medfører ellers ingen skader eller feil på barnet.

For mor er sykdommen ufarlig. Kløen blir borte og blodprøvene normaliseres få dager etter nedkomst.