Informasjon

Hudsykdommer i svangerskapet

Hudsykdommer kan oppstå i svangerskapet, mens eksisterende hudsykdom kan bli bedre eller blusse opp som følge av svangerskapet. Strekkmerker er ingen sykdom, men det er en skade som ofte oppstår som følge av den store magen.

Oppblussing av eksisterende hudsykdom

Psoriasis, hodebunn

Hudsykdommer som du har før du blir gravid, kan endres under svangerskapet1. Nedenfor er nevnt noen av de hyppigste hudsykdommene som kan påvirkes av graviditeten:

Atopisk eksem og psoriasis. Disse hudsykdommene kan bli verre eller bedre under svangerskapet. Atopiske forandringer kan hos noen forverres som følge av svangerskapskløe2. Psoriasis vil oftere bedres enn forverres.

Soppinfeksjoner. Trenger vanligvis lengre behandlingskurer i svangerskapet3.

Hudtagger. Kan opptre i ansiktet, på halsen, øvre del av brystkassen og under brystene sent i svangerskapet. Disse hudtaggene forsvinner vanligvis etter fødselen4.

Føflekkskreft, malignt melanom. Svangerskapets påvirkning av utviklingen og prognosen til føflekkskreft diskuteres5, men en studie av gravide kvinner med melanom tydet ikke på at overlevelsen ble påvirket av graviditeten6.