Informasjon

Hudsykdommer og graviditet

Hudsykdommer kan oppstå når du er gravid, og eksisterende hudsykdom kan bli bedre eller blusse opp som følge av graviditeten. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike tilstander i disse kategoriene.

Temaside om Korona

Oppblussing av eksisterende hudsykdom

Psoriasis, hodebunn

Hudsykdommer som du har før du blir gravid, kan endres under svangerskapet1. Nedenfor er nevnt noen av de hyppigste hudsykdommene som kan påvirkes av graviditeten:

Atopisk eksem og psoriasis. Disse hudsykdommene kan bli verre eller bedre under svangerskapet. Atopiske forandringer kan hos noen forverres som følge av svangerskapskløe2. Psoriasis vil oftere bedres enn forverres.

Soppinfeksjoner. Trenger vanligvis lengre behandlingskurer i svangerskapet3.

Hudtagger. Kan opptre i ansiktet, på halsen, øvre del av brystkassen og under brystene sent i svangerskapet. Disse hudtaggene forsvinner vanligvis etter fødselen4.

Føflekkskreft, malignt melanom. Svangerskapets påvirkning av utviklingen og prognosen til føflekkskreft diskuteres5, men en studie av gravide kvinner med melanom tydet ikke på at overlevelsen ble påvirket av graviditeten6.

 

Neste side