Informasjon

Hudsykdommer og graviditet

Hudsykdommer kan oppstå når du er gravid, og eksisterende hudsykdom kan bli bedre eller blusse opp som følge av graviditeten. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike tilstander i disse kategoriene.

Oppblussing av eksisterende hudsykdom

Psoriasis, hodebunn
Psoriasis kan forbedres eller forverres i svangerskapet.

Hudsykdommer som du har før du blir gravid, kan endres under svangerskapet. Nedenfor er nevnt noen av de hyppigste hudsykdommene som kan påvirkes av graviditeten:

Atopisk eksem og psoriasis. Disse hudsykdommene kan bli verre eller bedre under svangerskapet. Atopiske forandringer kan hos noen forverres som følge av svangerskapskløe. Psoriasis vil oftere bedres enn forverres.

Kviser. Kviser, eller akne, kan forverres eller forbedres ved graviditet. Enkelte midler som brukes i behandlingen av moderat til alvorlig akne, må unngås i svangerskapet.

Soppinfeksjoner. Forekommer hyppigere hos gravide.

Hudtagger. Kan opptre i ansiktet, på halsen, øvre del av brystkassen og under brystene sent i svangerskapet. Disse hudtaggene forsvinner vanligvis etter fødselen.

Systemisk lupus erytematosus -SLE. En stor andel får økt sykdomsaktivitet i svangerskapet. Sykdommen øker risiko for svangerskapskomplikasjoner, og kvinnen bør følges nøye hos spesialist. helst før i 

Føflekkskreft, malignt melanom. Svangerskapets påvirkning av utviklingen og prognosen til føflekkskreft diskuteres, men en studie av gravide kvinner med melanom tydet ikke på at overlevelsen ble påvirket av graviditeten. 

Neste side