Informasjon

Svangerskapsrelatert kardiomyopati

Dette er en tilstand av ukjent årsak der symptomer på hjertesvikt opptrer mellom siste måned i svangerskapet og de første 6 månedene etter fødselen.

Hva er svangerskapsrelatert kardiomyopati?

Svangerskapsrelatert kardiomyopati (peripartum kardiomyopati) er en tilstand av ukjent årsak der tegn på sviktende hjerte og symptomer på hjertesvikt opptrer mellom siste måned i svangerskapet og de første 6 månedene etter fødselen. 

Kardiomyopati betyr at sykdommen angriper muskulaturen i hjertet. Peripartum betyr omkring fødselen. Diagnosen peripartum kardiomyopati krever at man utelukker andre årsaker til kardiomyopati.

Når hjertet svikter fører det til at hjertet utvides, det blir større. Det øker risikoen for at det kan dannes blodpropper i hjertet. Slike blodpropper kan løsne, flyte med blodet og tette igjen blodårer andre steder i kroppen.

Peripartum kardiomyopati er en forholdsvis sjelden sykdom. Det finnes ikke gode forekomstdata, og de tallene som finnes, spriker mye. I Danmark er det funnet at det forekommer omtrent 1 tilfelle per 10 000 fødsler.

Årsak

Årsaken og de underliggende sykdomsmekanismene er ukjente, og mange teorier er foreslått. Ernæringsforstyrrelser, autoimmun sykdom, betennelsessykdom, virus, og andre teorier, har ikke ført til noen sikker konklusjon om årsak eller sykdomsutvikling.

Vi er også usikre på hva som kan disponere for en slik sykdom. Det antydes at følgende faktorer kan øke risikoen: høy alder hos mor, flere tidligere fødsler, afrikansk opprinnelse, svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk, bruk av rihemmende middel og tvillinger. Men sykdommen forekommer også hos unge førstegangsgravide.

Symptomer

Tilstanden presenterer seg vanligvis med symptomer og tegn på hjertesvikt. Det er økt mengde vann i kroppen (hovne bein), tungpusthet ved anstrengelser, tungpusthet når du ligger men mindre når du sitter opp, nattlige anfall med tungpusthet, vedvarende hoste, ubehag fra magen, hjertebank.

Tidlige symptomer og tegn overses ofte og kan kamufleres av graviditeten fordi de kan oppfattes som normale svangerskapstegn. I noen tilfeller oppstår blodpropp med tilstopping av pulsårer (arterier) i bena med truende koldbrann, hjerneslag, eller hjerteinfarkt. Slike komplikasjoner kan være livstruende.

Diagnostikk

Den viktigste undersøkelsen er ultralyd av hjertet (ekkokardiografi). Denne undersøkelsen kan både gi beskrivende bilder av omfanget av hjertemuskelskaden, og det kan tallfeste graden av eventuell hjertesvikt.

Behandling

Siden årsaken er ukjent, finnes det ingen underliggende sykdom som kan behandles. Behandlingen er som ved hjertesvikt av andre årsaker. Dette er spesialistbehandling i samarbeid mellom hjertespesialist og fødselslege. 

Det vil ofte være behov for akutt innleggelse i sykehus i den første fasen.  

Prognose

I motsetning til andre kardiomyopatier blir flere med periparital kardiomyopati friske etter en tids behandling. Hjertefunksjonen kan bli helt normal. I en studie fra Sør-Afrika hadde 1 av 4 gjenvunnet normal hjertefunksjon etter 6 måneders behandling. Bedring ble imidlertid observert både i 2. og 3. året etter at diagnosen ble stilt. 

I noen tilfeller er imidlertid tilstanden dramatisk og kan være livstruende. 

Et nytt svangerskap hos en kvinne som har hatt periparital kardiomyopati, gir en klart økt risiko for ny hjertesvikt. Størst er risikoen for dem som fortsatt har en rest av hjertesvikt etter forrige svangerskap.

Oppfølging

Behovet for oppfølging avhenger av responsen på behandlingen. Ekkokardiografi etter noen uker er viktig for å se om det inntrer bedring i hjertefunksjon. Senere anbefales regelmessige kontroller og behandling i regi av hjertespesialist (kardiolog). 

Vil du vite mer?