Informasjon

For tidlig løsning av morkaken

Årsak

Morkakeløsning

Sykdommen skyldes blødning i vevet mellom morkaken og livmoren, hvor det oppstår en blodansamling. Denne blodansamlingen fører til at løsningen begynner. Etter hvert kan løsningen tilta med påfølgende blødning. Årsaken til den første blødningen er ukjent, men en svakhet i blodårene i morkaken kan ligge til grunn.

Når morkaken løsner fra livmorveggen, går dette ut over blodtilførselen til barnet. Dersom morkaken løsner helt, stanser blodtilførselen og oksygentilførselen opphører fullstendig, og barnet dør i løpet av få minutter.

Vi kjenner til en lang rekke risikofaktorer for morkakeløsning. Alvorlig svangerskapsforgiftning eller høyt blodtrykk hos den gravide synes å være de hyppigste risikofaktorene for at morkaken skal løsne. Andre faktorer kan være at du har opplevd dette i et tidligere svangerskap, at du tidligere har fått utført keisersnitt, at du røyker, at du har vært utsatt for større skade. Det kan også oppstå under legens forsøk på å snu et foster som ligger feil vei. Ved tvillingfødsel hender det at morkaken løsner etter fødsel av første tvilling.

Forrige side Neste side