Informasjon

For tidlig løsning av morkaken

Diagnosen

Blødning og akutte magesmerter i siste del av svangerskapet er tegn på løsning av morkake. Dette vil alltid føre til øyeblikkelig innleggelse i sykehus. I sykehus blir det gjort en rask vurdering av barnets tilstand. Dersom det er tegn på at barnet er påvirket, vil keisersnitt bli utført umiddelbart. Ultralyd er en usikker undersøkelse, ved klare holdepunkter for at fosterets liv er truet, skal man ikke vente på å få utført ultralyd.

Forrige side Neste side