Informasjon

For tidlig løsning av morkaken

Prognose

Barnedødeligheten som følge av for tidlig morkakeløsning er mellom 10 til 30 prosent. 15 prosent av dødfødslene i siste tredjedel av svangerskapet (3. trimester, etter utgangen av 28. uke) skyldes denne tilstanden. Noen av barna som overlever, kan bli født med hjerneskade på grunn av oksygenmangel i perioden fra løsningen inntrer til fødselen er over.

Forrige side Neste side