Informasjon

For tidlig løsning av morkaken

For tidlig løsning av morkaken - at morkaken løsner fra livmorveggen før barnet er født, kan være en livstruende tilstand for barnet som dermed kan miste oksygentilførselen.

Prognose

Barnedødeligheten som følge av for tidlig morkakeløsning er mellom 10 til 30 prosent. 15 prosent av dødfødslene i siste tredjedel av svangerskapet (3. trimester, etter utgangen av 28. uke) skyldes denne tilstanden. Noen av barna som overlever, kan bli født med hjerneskade på grunn av oksygenmangel i perioden fra løsningen inntrer til fødselen er over.

Forrige side Neste side