Informasjon

For tidlig løsning av morkaken

For tidlig løsning av morkaken - at morkaken løsner fra livmorveggen før barnet er født, kan være en livstruende tilstand for barnet som dermed kan miste oksygentilførselen.

Hva er for tidlig morkakeløsning?

Morkakeløsning

Som navnet tilsier, er dette en tilstand hvor morkaken (placenta) løsner for tidlig etter å ha vært normalt festet i livmoren. Det latinske navnet er abruptio placentae.

Sykdommen opptrer i siste tredel av svangerskapet. I halvparten av tilfellene skjer løsningen før 36. uke, noe som innebærer risiko for et for tidlig født og umodent barn. En god del av tilfellene oppstår under selve fødselen.

Det antas at rundt én prosent av alle svangerskap kompliseres i større eller mindre grad av for tidlig morkakeløsning. Tilstanden er den vanligste årsaken til alvorlig blødning via skjeden under svangerskapet. Fosterdød forekommer i 10 til 30 prosent av disse tilfellene. Løsning i så stor grad at fosteret er i fare, opptrer ved 1 av 500 fødsler.

Symptomer

Vanlige symptomer ved denne tilstanden er blødning fra skjeden sammen med smerter i nedre del av magen og eventuelt bak i ryggen, og en øm og spent livmor. Dersom kvinnen er i fødsel, vil det ofte være smerter også mellom riene. Fosteret kan være urolig og bevege seg mer enn vanlig. Det kommer ikke alltid mye blod ut av skjeden, fordi blodet kan stenges inne i livmorhulen. Blodet som kommer, kan være lyst, mørkt eller blandet med fostervann. Den gravide kan gå i sjokk uten at det foreligger ytre tegn til alvorlig blødning. I en av ti tilfeller oppstår tilstanden disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).

For tidlig morkakeløsning kan i noen tilfeller starte som for tidlig fødsel, veksthemning eller fosterdød i mors liv. Det finnes også en kronisk form, som kan vise seg som gjentatte blødninger fra skjeden med episodiske smerter og sterke kynnere/rier.

Animasjon av for tidlig løsning av morkaken

Årsak

Morkakeløsning

Sykdommen skyldes blødning i vevet mellom morkaken og livmoren, hvor det oppstår en blodansamling. Denne blodansamlingen fører til at løsningen begynner. Etter hvert kan løsningen tilta med påfølgende blødning. Årsaken til den første blødningen er ukjent, men en svakhet i blodårene i morkaken kan ligge til grunn.

Når morkaken løsner fra livmorveggen, går dette ut over blodtilførselen til barnet. Dersom morkaken løsner helt, stanser blodtilførselen og oksygentilførselen opphører fullstendig, og barnet dør i løpet av få minutter.

Vi kjenner til en lang rekke risikofaktorer for morkakeløsning. Alvorlig svangerskapsforgiftning eller høyt blodtrykk hos den gravide synes å være de hyppigste risikofaktorene for at morkaken skal løsne. Andre faktorer kan være at du har opplevd dette i et tidligere svangerskap, at du tidligere har fått utført keisersnitt, at du røyker, at du har vært utsatt for større skade. Det kan også oppstå under legens forsøk på å snu et foster som ligger feil vei. Ved tvillingfødsel hender det at morkaken løsner etter fødsel av første tvilling.

Diagnosen

Blødning og akutte magesmerter i siste del av svangerskapet er tegn på løsning av morkake. Dette vil alltid føre til øyeblikkelig innleggelse i sykehus. I sykehus blir det gjort en rask vurdering av barnets tilstand. Dersom det er tegn på at barnet er påvirket, vil keisersnitt bli utført umiddelbart. Ultralyd er en usikker undersøkelse, ved klare holdepunkter for at fosterets liv er truet, skal man ikke vente på å få utført ultralyd.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å hindre farlige blødninger hos mor og å redde fosteret. Det er også vesentlig å forhindre utvikling av disseminert intravaskulær koagulasjon - en tilstand der det dannes mange små blodpropper i blodomløpet og etter hvert oppstår en generell og alvorlig blødningstendens.

Store løsninger fører nesten alltid til umiddelbart keisersnitt dersom fosteret lever. Ved fosterdød settes fødselen i gang ved å ta hull på fosterhinnen og gi medikamenter som gjør at livmoren trekker seg sammen. Fosteret fødes via skjeden. Ved mindre løsning kan det bli aktuelt å observere barnets og morens tilstand en tid. Det er vanlig å forløse barnet med keisersnitt dersom svangerskapet er kommet til 35-36 uker.

Dersom morkaken bare er delvis løsnet, og svangerskapet er kortere enn 36 uker, vil fosteret ha umodne lunger. I slike tilfeller kan det være aktuelt å gi rihemmende midler (dersom du har begynnende rier) og kortison for å påskynde fosterets lungemodning. Gjentatte ultralydundersøkelser, hyppige og grundige svangerskapskontroller utføres hvis du er kommet kortere enn 36 uker, og legene har funnet det riktig å vente med å sette i gang fødsel. Dette for å fange opp tidlige tegn på sviktende morkakefunksjon.

Prognose

Barnedødeligheten som følge av for tidlig morkakeløsning er mellom 10 til 30 prosent. 15 prosent av dødfødslene i siste tredjedel av svangerskapet (3. trimester, etter utgangen av 28. uke) skyldes denne tilstanden. Noen av barna som overlever, kan bli født med hjerneskade på grunn av oksygenmangel i perioden fra løsningen inntrer til fødselen er over.

Vil du vite mer?