Informasjon

Spontanabort

Spontanabort er et ufrivillig tap av graviditet. Symptomene er blødning fra skjeden, med eller uten smerter nederst i magen. Risikoen for spontanabort er størst i første trimester.

Temaside om Korona

Hva er spontanabort?

En spontanabort betyr et ufrivillig, spontant tap av en graviditet før 22. uke. Tilstanden er forbundet med uprovosert vaginalblødning med eller uten smerter nederst i magen. Spontanabortene kan deles inn i de tidlige, som skjer før utgangen av 12. svangerskapsuke i første trimester, og de sene som skjer fra og med uke 13 i svangerskapet i andre trimester.

Spontanabortene deles inn i ulike typer:

Truende abort regnes egentlig ikke under gruppen spontane aborter, men de er allikevel nært knyttet opp til denne gruppen. Begrepet er ikke tydelig definert, men er blitt brukt ved unormal blødning fra skjeden før uke 22 med funn av lukket mormunn og levende foster. Noen kan ha litt smerter i underlivet. Blødninger under graviditeten kan ha ulike årsaker.

Ved en pågående uunngåelig abort kommer det rikelig med friskt blod fra skjeden. Samtidig har kvinnen ofte krampeliknende smerter nederst i magen. Rester av svangerskapet kan ofte ses som klumper og hinnerester i blodet.

Ved komplett abort avtar ofte blødningen raskt, og kvinnen mister følelsen av å være gravid.

Inkomplett abort er når blødningen vedvarer og det påvises et ikke levende foster eller andre svangerskapsrester i livmoren.

Neste side