Informasjon

Spontan abort

Spontan abort defineres ved at et svangerskap går til grunne før fullgått uke 22, eller at fosteret veier under 500 g.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Hva er spontanabort?

En spontan abort betyr et ufrivillig, spontant tap av en graviditet før 22. uke. Tilstanden er forbundet med uprovosert vaginalblødning med eller uten smerter nederst i magen. Spontanabortene kan deles inn i de tidlige, som skjer før utgangen av 12. svangerskapsuke (i første trimester), og de sene som skjer fra og med uke 13 i svangerskapet (i andre trimester).

Spontanabortene deles inn i tre ulike typer:

Truende abort regnes egentlig ikke under gruppen spontane aborter, men de er allikevel nært knyttet opp til denne gruppen. Dersom blødning fra skjeden skjer før uke 22 i et svangerskap, kalles dette en truende abort. Noen kan også ha litt smerter i underlivet.

Ved en pågående uunngåelig abort kommer det rikelig med friskt blod fra skjeden. Samtidig har kvinnen ofte krampeliknende smerter nederst i magen. Rester av svangerskapet kan ofte ses som klumper og hinnerester i blodet.

Ved komplett abort avtar ofte blødningen raskt, og kvinnen mister følelsen av å være gravid.

Forekomst

10-15% av alle svangerskap som er bekreftet ved svangerskapstest, ender med spontanabort. Trolig ender halvparten av alle befruktede egg i en spontanabort, men mange av disse er ikke erkjente svangerskap. Tap av foster er vanligst i de første ukene av svangerskapet, og andelen spontane aborter går ned med økende varighet av svangerskapet.

Selv om en spontanabort er en ganske vanlig hendelse, så er det svært ofte en sår opplevelse.

Årsaker

Kromosomavvik kan påvises hos 50-60% av fostrene ved spontanabort før utgangen av uke 12. Utviklingsfeil som ikke skyldes genetiske (arvelige) forhold, er sannsynligvis også en hyppig årsak. Spontanabort kan dermed i mange tilfeller ses på som naturens egen måte å hindre at fostre som ikke har sjanse til å overleve, skal bli født.

Hormonelle årsaker hos den gravide, blant annet svikt i det gule legemet i eggstokkene (corpus luteum), kan spille en rolle. Tidligere behandling for livmorhalskreft eller misdannelser i livmoren kan være en årsak. Kronisk infeksjon i slimhinnen i livmoren kan trolig medføre aborter. Forhold hos mor som øker risikoen for spontanabort, er inneliggende spiral, røyking, høyt forbruk av alkohol, diabetes og lavt stoffskifte.

Diagnostikk

For sikkert å kunne avgjøre om svangerskapet er avsluttet ved en mistenkt spontanabort, må legen påvise at fostervev eller morkakevev har passert gjennom skjeden eller finnes i skjeden. Dette kan gjøres ved gynekologisk undersøkelse når graviditeten fortsatt er i første trimester (inntil uke 12). Ved undersøkelsen kan legen påvise om livmorhalsen har begynt å åpne seg. Dersom livmorhalsen er lukket, tolkes det som at det foreligger en truende abort. Om kvinnen har smerter i tillegg til blødningen, bør hun henvises til gynekolog eller sykehus samme dag fordi det kan være et tegn på en uunngåelig abort. Hos gynekolog eller på sykehuset gjøres det ultralyd hvor legen kan registrere om fosterets hjerte slår, noe som brukes til å bedømme om fosteret er i live eller ikke.

I noen tilfeller sendes klumper eller vev som har passert ut av livmoren, til mikroskopisk undersøkelse, hvis man finner behov for å bekrefte at det har vært en abort.

Det er også mulig å måle mengden av svangerskapshormonet hCG i blodet. Ved en komplett abort vil hCG falle, men siden dette tar noen dager til uker, er det en dårlig test i den akutte fasen.

Behandling

Hvis situasjonen oppfattes som en truende abort, vil du bli sykemeldt et par uker, og du vil bli tilrådt å unngå samleie i denne perioden. Sengeleie er ikke vist å bedre prognosen. Heller ikke medikamentelle tiltak har vist seg å minske risikoen for en uunngåelig abort.

I de tilfeller hvor det foreligger en unngåelig abort, så velger legene ofte å være avventende til å gjøre utskrapning av eventuelle graviditetsrester i livmoren under narkose. Studier viser ingen forskjeller i forekomst av komplikasjoner mellom avventende, medisinsk eller kirurgisk behandling. Under halvparten av de i avventende-gruppen behøvde utskraping, mens enda færre av de som ble behandlet med medisin, behøvde utskraping.

Et alternativ til utskraping er medisinsk behandling. En stikkpille i skjeden med midlet misoprostol kan bidra til at livmoren tømmer seg for graviditetsrester.

Dersom fosteret er dødt, men kvinnen fortsetter å blø, så er det et tegn på at fortsatt befinner seg graviditetsrester inne i livmoren. Det er viktig å få fjernet alle rester av graviditeten fra livmoren. Gjenværende rester kan føre til langtrukken blødning. I noen tilfeller kan rester etter graviditeten påvirke kroppens koagulasjonssystem og føre til ukontrollert blodlevring, som er en mulig komplikasjon til en spontanabort. Ved å fjerne hinnerester inne i livmoren minskes også faren for infeksjoner.

Anti-D gammaglobulin gis alltid hvis kvinnen er Rhesus negativ. På denne måten unngår man at morens immunforsvar i senere svangerskap danner antistoffer som kan angripe blodcellene til fosteret.

Prognose

Ved såkalt truende abort er sannsynligheten for at svangerskapet skal gå videre, over 90% dersom levende foster påvises ved ultralyd. Senere graviditeter etter en spontanabort går i de aller fleste tilfellene bra. Dersom en kvinne har hatt flere enn tre aborter etter hverandre, vil legen starte utredning for forsøke å finne årsaken til de gjentatte abortene.

Å miste et foster kan være tøft. For å være sterkest mulig både fysisk og psykisk til et nytt svangerskap, er det noen som hevder at man kanskje bør vente to til fire måneder etter en abort, før man prøver å bli gravid igjen. Forskning viser imidlertid at det er ingen grunn til å vente. Risikoen for en ny spontanabort er ikke høyere om kvinnen raskt blir gravid igjen. Unntaket er dersom det har oppstått en infeksjon i forbindelse med aborten, da bør man vente litt.

Det er også viktig å huske på at dette er en svært vanlig og på mange måter normal hendelse, som mange kvinner kommer til å oppleve.

Vil du vite mer?