Informasjon

Spontanabort

Spontanabort er et ufrivillig tap av graviditet. Symptomene er blødning fra skjeden, med eller uten smerter nederst i magen. Risikoen for spontanabort er størst i første trimester.

Hva er spontanabort?

En spontanabort betyr et ufrivillig, spontant tap av en graviditet før fullgått 22. uke. Tilstanden kjennetegnes av uprovosert vaginalblødning vanligvis kombinert med smerter nederst i magen. Symptomene kan variere fra kvinne til kvinne. Om spontanaborten skjer helt tidlig eller senere i svangerskapet og om det er en komplett eller en inkomplett abort er forhold som virker inn på forløpet. Alt fra beskjedne eller ingen symptomer til dramatiske forløp med kraftige blødninger og smerter forekommer. Vanligst er smerter og blødning som ved en kraftig menstruasjon. Smertene kan være takvise eller konstante, sitte i magen, bekkenet eller i ryggen. 

Spontanabortene kan deles inn i de tidlige, som skjer før 12. svangerskapsuke i første trimester, og de sene som skjer etter 12 uker av svangerskapet i andre trimester. I tillegg deles spontanabort inn i ulike typer:

Ved en pågående abort kommer det rikelig med friskt blod fra skjeden. Samtidig har kvinnen ofte krampeliknende smerter nederst i magen. Rester av svangerskapet kan ofte ses som klumper og hinnerester i blodet.

Ved komplett abort avtar ofte blødningen raskt -i løpet av noen dager, og kvinnen mister følelsen av å være gravid.

Inkomplett abort er når blødningen vedvarer og det påvises et ikke levende foster eller svangerskapsrester i livmoren.

Gjentatte spontanaborter, eller habituell abort, er når kvinnen gjennomgår tre eller flere etterfølgende spontanaborter før 20. svangerskapsuke med samme partner. Internasjonalt eksisterer ulike definisjoner av hva som regnes som gjentatte spontanaborter.

Les mer om gjentatte spontanaborter.

Truende abort er et begrep som ikke er entydig definert og som ikke brukes så mye lenger. Tilstanden omtales heller som blødninger under graviditeten og omfatter unormale blødninger fra skjeden før svangerskapsuke 22 med funn av lukket mormunn og levende foster. Slike blødninger kan ha ulike årsaker. Noen kan i tillegg til blødninger ha litt smerter i underlivet. Spontanabort er den hyppigste årsaken ved unormale blødninger i første del av svangerskapet. Små kortvarige blødninger uten smerter i løpet av de første 12 ukene av svangerskapet, kan være normalt og helt ufarlig.

Les mer om blødninger under graviditet.

Neste side