Informasjon

Spontanabort

Temaside om Korona

Årsaker

Kromosomavvik kan påvises hos 50-60 prosent av fostrene ved spontanabort før utgangen av uke 12. Utviklingsfeil som ikke skyldes genetiske (arvelige) forhold, er sannsynligvis også en hyppig årsak. Spontanabort kan dermed i mange tilfeller ses på som naturens egen måte å hindre at fostre som ikke har sjanse til å overleve, skal bli født.

Hormonelle årsaker hos den gravide, blant annet svikt i det gule legemet i eggstokkene (corpus luteum), kan spille en rolle. Tidligere behandling for livmorhalskreft eller misdannelser i livmoren kan være en årsak. Kronisk infeksjon i slimhinnen i livmoren kan trolig medføre aborter. Forhold hos mor som øker risikoen for spontanabort, er inneliggende spiral, røyking, høyt forbruk av alkohol, diabetes og lavt stoffskifte.

Forrige side Neste side