Informasjon

Spontanabort

Temaside om Korona

Årsaker

Det antas at hos åtte av ti spontanaborter i første i trimester har fosteret kromosomavvik. Spontanabort kan dermed i mange tilfeller ses på som naturens egen måte å hindre at fostre som ikke har sjanse til å overleve, skal bli født.

Forhold hos mor som øker risikoen for spontanabort, er blant annet alder over 35 år, flerlingesvangerskap, høyt forbruk av alkohol og/eller tobakk, fedme eller undervekt, sykdom hos mor som diabeteslavt stoffskifte og systemisk lupus erytematosus (SLE). Tidligere behandling for livmorhalskreft eller medfødte misdannelser i livmoren kan være en årsak. Kronisk infeksjon i slimhinnen i livmoren kan trolig medføre aborter.

Forrige side Neste side