Informasjon

Spontanabort

Temaside om Korona

Årsaker

Det antas at hos 80 prosent av fostrene har kromosomavvik ved spontanabort før utgangen av uke 12. Spontanabort kan dermed i mange tilfeller ses på som naturens egen måte å hindre at fostre som ikke har sjanse til å overleve, skal bli født.

Forhold hos mor som øker risikoen for spontanabort, er blant annet røyking, høyt forbruk av alkohol, fedme eller undervekt, diabetes og lavt stoffskifte. Tidligere behandling for livmorhalskreft eller misdannelser i livmoren kan være en årsak. Kronisk infeksjon i slimhinnen i livmoren kan trolig medføre aborter.

Forrige side Neste side