Informasjon

Spontanabort

Temaside om Korona

Diagnostikk

Dersom kvinnen ikke har tatt en svangerskapstest tidligere, bør graviditeten bekreftes med en test. For å kunne avgjøre om det pågår en spontanabort eller om svangerskapet er avsluttet, gjøres en vurdering av både symptomer, sykehistorie, eventuelt gynekologisk undersøkelse, ultralyd eller/og en blodprøve.

Etter ukomplisert tidlig spontanabort hos en kvinne med avtagende eller avsluttet blødning, som ikke har magesmerter og er i god allmenntilstand, er det ikke alltid nødvendig med gynekologisk eller andre tilleggsundersøkelser. Legen eller jordmor vil vurdere behovet individuelt. 

Hvis det er mistanke om komplikasjoner, for eksempel ved akutte magesmerter, større blødninger, påvirket eller dårlig allmenntilstand eller ved tvil om ukomplisert forløp, må kvinnen undersøkes som øyeblikkelig hjelp og eventuelt behandles.  

Ved en gynekologisk undersøkelse ser lege eller jordmor etter fostervev eller morkakevev i skjeden eller i mormunnen og det gjøres en vurdering av om mormunnen er lukket eller åpen. Dersom mormunn er åpen og det ses svangerskapsvev, tyder det på en pågående, en komplett eller inkomplett abort. Om funnene tilsier at det pågår en spontanabort, gjøres i tillegg vurdering av om det foreligger forhold som kan føre til komplikasjoner i forbindelse med spontanaborten.  

Sykehistorien og gynekologisk undersøkelse gir ikke alltid tilstrekkelig avklaring. Å måle mengden av svangerskapshormonet hCG i blodet kan gi viktig tilleggsinformasjon. hCG er et hormon som først og fremst produseres i morkaken og som kan påvises i mors blod få dager etter at egget er befruktet. Nivået av hCG i mors blod vil i et normalt svangerskap tilnærmet fordobles i løpet av 48 timer og når en topp omkring svangerskapsuke elleve. Ved en komplett abort vil hCG falle kraftig i løpet av et par dager. Blodprøven gir ikke alltid sikre svar, bare en negativ hCG (hCG-hormonet påvises ikke i blodprøven) kan sikkert utelukke graviditet. 

Dersom svangerskapet har vart i mer enn seks til sju uker, kan en ultralydundersøkelse avklare om fosteret fortsatt ligger i livmorhulen, og om det er hjerteaktivitet. 

Forrige side Neste side