Informasjon

Spontanabort

Temaside om Korona

Når bør man søke lege eller jordmor?

Før åttende svangerskapsuke er det vanlig å avvente noen dager og se hva som skjer. Tidlig i svangerskapet vil gjerne en spontanabort foregå uten store fysiske påkjenninger eller risiko for komplikasjoner. I en del tilfeller kan kvinnen selv med rimelig sikkerhet kunne fastslå at det pågår eller har skjedd en spontanabort. Andre ganger er man i tvil. Ved usikkerhet kontakt enten jordmor eller fastlege for veiledning og råd.

I noen situasjoner bør du ikke vente med å kontakte helsetjenesten. Det gjelder ved mistanke om svangerskap utenfor livmoren, ved mistanke om spontanabort etter 8. svangerskapsuke med mindre smerter og blødninger kun er milde, samt ved mistanke om inkomplett abort. 

Etter en spontanabort er blødninger i inntil to til tre uker vanlig. Blødningen fortsetter så lenge det er svangerskapsvev i livmoren. Hos omlag åtte av ti kvinner som spontanaborterer i første trimester stopper blødningene innen to uker. Småblødninger eller mørk utflod kan vare i flere uker. Ved langvarige blødninger som er kraftige eller økende, dersom du får kraftige smerter, illeluktende utflod, feber eller andre tegn til infeksjon, bør du kontakte lege.

For å være sikker at det ikke er noen svangerskapsprodukter igjen i kroppen, kan du eventuelt ta en graviditetstest hjemme etter tre til fire uker. Dersom testen er positiv, bør du ta kontakt med lege eller jordmor. 

Forrige side Neste side