Informasjon

Spontanabort

Temaside om Korona

Prognose

Ved såkalt truende abort er sannsynligheten for at svangerskapet skal gå videre, over 90 prosent dersom levende foster påvises ved ultralyd.

Senere graviditeter etter en spontanabort går i de aller fleste tilfellene bra. Dersom en kvinne har hatt flere enn tre aborter etter hverandre, vil legen starte utredning for forsøke å finne årsaken til de gjentatte abortene.

Å miste et foster kan være følelsesmessig tøft. For å være sterkest mulig både fysisk og psykisk til et nytt svangerskap, er det noen som hevder at man kanskje bør vente to til fire måneder etter en abort, før man prøver å bli gravid igjen. Forskning viser imidlertid at det er ingen grunn til å vente. Risikoen for en ny spontanabort er ikke høyere om kvinnen raskt blir gravid igjen. Unntaket er dersom det har oppstått en infeksjon i forbindelse med aborten, da bør man vente litt.

Det er også viktig å huske på at dette er en svært vanlig og på mange måter normal hendelse, som mange kvinner kommer til å oppleve.

Forrige side Neste side