Informasjon

Blødning under graviditet

Blødning under graviditeten deles inn i tidlige blødninger fram til uke 12, og sene blødninger fra starten av uke 13. Det kan være mange ulike årsaker til blødninger.

Hva er blødning i svangerskapet?

Blødning i svangerskapet deles inn i tidlige blødninger frem til utgangen av uke 12 (første trimester) og sene blødninger fra starten av uke 13 og ut svangerskapet (andre og tredje trimester). Blødning under graviditeten kan ha mange ulike årsaker som alle arter seg forskjellig.

Forekomst

Rundt en av fire av alle gravide opplever blødning i de første ukene av svangerskapet, og halvparten vil abortere. To til tre av ti kvinner som føder til termin, har hatt blødning tidlig i svangerskapet.

Når det befruktede egget festes i livmorveggen, vil 10 til 15 prosent blø. Blødninger i siste trimester (fra starten av uke 29) forekommer i fire prosent av alle svangerskap. Omtrent en halv prosent av alle svangerskap kompliseres av forliggende morkake, mens rundt to prosent kompliseres av morkakeløsning.

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Implantasjonsblødning
  • Skyldes at det befruktede egget fester seg i livmorveggen og opptrer før tidspunktet for forventet neste menstruasjon.
 • Spontanabort
  • Inndeles i tidlige (før utgang av uke 12) og sene (etter uke 12). De tidlige er vanligst.
  • Truende abort merkes som blødning fra skjeden og moderate smerter i underlivet.
  • En abort som har startet, gir rikelig blødning av frisk rød farge. I dette blodet kan en også av og til se rester etter graviditeten (klumper og hinnerester).
  • Dersom aborten er komplett, er foster og morkake allerede ute. Blødningen er minimal og livmoren har begynt å trekke seg sammen.
 • Tegningsblødning
  • Er vanligvis en sparsom blødning ved starten av fødselen og skyldes utvidelse av livmorhalsen

Sjeldnere årsaker

 • Svangerskap utenfor livmoren
  • Ved denne tilstanden fester det befruktede egget seg utenfor livmoren, vanligvis i egglederne.
  • Typiske tegn på denne tilstanden er magesmerter, uteblitt menstruasjon og sparsom blødning fra skjeden. Smertene sitter vanligvis på den siden der graviditeten finnes. De er ofte vage og takvise før egglederne sprekker på grunn av veksten av fosteret. Ved oppsprekking blir smertene plutselig verre og meget sterke.
  • Tilstanden inntrer omkring 6. til 8. svangerskapsuke.
 • Blæremola. Ukontrollert vekst av morkakeanlegget
  • Kan også gi blødning tidlig i svangerskapet.
  • Denne tilstanden er i de aller fleste tilfeller godartet, men noen få ganger kan det utvikle seg til å bli ondartet.
  • Noen ganger finnes bare morkakeanlegg og ikke fosteranlegg.
 • Lokale årsaker uten relasjon til svangerskapet
 • Forliggende morkake
  • Morkake som dekker livmorsåpningen mot skjeden, kan gi blødning i siste halvdel av svangerskapet.
  • Denne tilstanden gir typisk ikke smerter.
  • Feste av fosteret mot slutten av graviditeten hindres, slik at fosteret kan ligge høyt og bevegelig.
 • For tidlig løsning av morkaken
  • Kan gi plutselige blødninger mot slutten av svangerskapet.
  • Livmoren er stram og øm når man tar på den, spesielt over løsningsstedet. Smerter er vanlig.

Diagnostikk

Når legen vet hvor langt svangerskapet har kommet, vil informasjon om mulige smerter og om hvordan blødningen ser ut, eventuelt en underlivsundersøkelse, føre til at riktig diagnose ofte kan avklares. I siste tredel av svangerskapet vil blødning føre til direkte innleggelse i fødeavdeling.

I sykehus vil det bli gjort en ultralydundersøkelse for å vurdere fosterets tilstand. Registrering av rieaktivitet og fosterlyd blir vanligvis også utført.

Behandling

Ved blødning er hensikten med eventuell behandling å bevare svangerskapet, uten samtidig å sette morens helse i fare. De fleste aborter i første trimester er komplette og inntrer spontant uten behov for noe inngrep. Avventende behandling eller medikamentell behandling med legemidlet misoprostol kan være minst like effektiv og tryggere enn utskrapning.

Ved blødninger sent i svangerskapet kan det være aktuelt med øyeblikkelig keisersnitt. Ellers vil behandlingen avhenge av hvilken årsak til blødningen som er påvist.

Prognosen

Ved blødninger i første trimester (ut uke 12) er prognosen god. Mindre enn 20 prosent av tilfellene ender med abort. Der ultralyd viser intakt svangerskap i livmoren, overlever ni av ti foster. Ved en større morkakeløsning er det fare for barnets liv og behandling må gis umiddelbart.

Vil du vite mer?