Informasjon

Blødning under graviditet

Behandling

Ved blødning er hensikten med eventuell behandling å bevare svangerskapet, uten samtidig å sette morens helse i fare. De fleste aborter i første trimester er komplette og inntrer spontant uten behov for noe inngrep. Avventende behandling eller medikamentell behandling med legemidlet misoprostol kan være minst like effektiv og tryggere enn utskrapning.

Ved blødninger sent i svangerskapet kan det være aktuelt med øyeblikkelig keisersnitt. Ellers vil behandlingen avhenge av hvilken årsak til blødningen som er påvist.

Forrige side Neste side