Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Årsak

Mekanismene bak svangerskapsforgiftning er fortsatt ikke fullstendig kartlagt. Man vet at det skjer endringer i morkakefunksjon, og når tilstanden oppstår tidlig, før 34 til 36 uker, ses oftere alvorlig morkakesvikt.

Blodårene i morkaken blir trange, og det fører til at morkaken og fosteret får mindre blodtilførsel enn de egentlig skulle hatt. Morkaken kan som en følge av minsket blodtilførsel og andre ukjente årsaker, trolig skille ut en del stoffer som gir sammentrekning av små blodårer i hele kroppen. Resultatet blir en morkake med lav blodgjennomstrømning sammen med høyt blodtrykk og svekket nyrefunksjon.

Svangerskapsforgiftning er noe vanligere hos førstegangsgravide enn blant kvinner som har født før. Flere faktorer påvirker risikoen for å få svangerskapsforgiftning, noen av disse er svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap, for høyt blodtrykk før svangerskapet, enkelte bindevevssykdommer, svangerskapsdiabeteskronisk nyresykdom, graviditet etter fylte 40 år eller flerlingesvangerskap. Døtre til mødre som har hatt eklampsi (kramper), har seks til sju ganger høyere risiko for å få eklampsi enn gjennomsnittet.

Forrige side Neste side