Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Temaside om Korona

Årsaker

Mekanismene bak svangerskapsforgiftning er fortsatt ikke fullstendig kartlagt, men morkakevevet spiller en sentral rolle. Man vet at det skjer endringer i morkakefunksjon, og når tilstanden oppstår tidlig, før 34 til 36 uker, ses oftere alvorlig morkakesvikt.

Ved morkakesvikt blir blodårene i morkaken trange, og det fører til at morkaken og fosteret får mindre blodtilførsel enn de egentlig skulle hatt. Morkaken kan som en følge av minsket blodtilførsel og andre årsaker, trolig skille ut en del stoffer som gir sammentrekning av små blodårer i hele kroppen. Resultatet blir en morkake med lav blodgjennomstrømning sammen med høyt blodtrykk og svekket funksjon i organer som nyrer, lever og hjerne.

Svangerskapsforgiftning er noe vanligere hos førstegangsgravide enn blant kvinner som har født før. Flere faktorer påvirker risikoen for å få svangerskapsforgiftning, noen av disse er svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap, for høyt blodtrykk før svangerskapet, enkelte bindevevssykdommer, svangerskapsdiabeteskronisk nyresykdom, graviditet etter fylte 40 år eller flerlingesvangerskap. Har du en mor eller søster som har hatt svangerskapsforgiftning, har du to til tre ganger økt risiko for å selv å få tilstanden. 

Forrige side Neste side