Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Diagnostikk

Det er anbefalt at lege/jordmor ved første svangerskapskontroll avklarer om det forligger risikofaktorer for svangerskapsforgiftning. Ved alvorlige risikofaktorer blir du gjerne bli henvist til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Mange vil være uten symptomer på det tidspunkt diagnosen stilles, mens andre kan ha tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning. Dersom legen påviser for høyt blodtrykk og proteiner i urinen, har den gravide svangerskapsforgiftning. Blodprøver som blodprosent, blodplater, leverprøver og urinsyre tas. Ved mistanke om nyresykdom mikroskoperes urinen.

Diagnosen stilles ved blodtrykksmåling: Dersom overtrykket (systolisk blodtrykk) er over 140 mmHg eller undertrykket er over 90 mmHg - i to separate målinger med minst fire timers intervall - og det samtidig påvises protein (eggehvite) i urinen, foreligger svangerskapsforgiftning.

Hos sykehusspesialist vil det være aktuelt å undersøke fosterets hjerteaktivitet og livmorens sammentrekninger ved CTG (kardiotokogram) og en ultralydundersøkelse.

Forrige side Neste side