Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en tilstand der den gravide har forhøyet blodtrykk og eggehvite i urinen. Vanlige symptomer og tegn er hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter.

Diagnostikk

Det er anbefalt at lege/jordmor i første del av svangerskapet avklarer om det forligger risikofaktorer for svangerskapsforgiftning. Ved alvorlige risikofaktorer vil den gravide ofte bli henvist til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Noen av kvinnene vil være uten symptomer på det tidspunkt diagnosen stilles, mens andre kan ha tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning. Dersom legen påviser for høyt blodtrykk og proteiner i urinen, har den gravide svangerskapsforgiftning. Blodprøver som blodprosent, blodplater og urinsyre tas. Ofte mikroskoperes urinen for å se etter eventuell nyrepåvirkning.

Diagnosen stilles ved blodtrykksmåling: Dersom overtrykket (systolisk blodtrykk) er over 140 mmHg eller undertrykket er over 90 mmHg - i to målinger med minst fire timers intervall - og det samtidig påvises protein (eggehvite) i urinen, foreligger svangerskapsforgiftning.

Hos tre til fire prosent av kvinnene med svangerskapsforgiftning oppstår det som kalles HELLP-syndrom (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count). Det er en tilstand som kjennetegnes ved smerter i øvre del av magen eller under høyre ribbensbue, av og til kvalme og brekninger, nedsatt leverfunksjon og forstyrrelser i blodcellene. HELLP er forbundet med økt risiko for komplikasjoner.

Forrige side Neste side