Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Temaside om Korona

Behandling

Gravide som utvikler for høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning, skal kontrolleres ofte, minimum en til to ganger hver uke.

Behandling av svangerskapsforgiftning er en spesialistoppgave. Fødsel er den eneste hendelse som gjør at svangerskapsforgiftning kureres. Lette grader av svangerskapsforgiftning kan følges opp med hyppige kontroller på sykehus. Ved økende blodtrykk eller økende proteinutskillelse i urinen, må du innlegges i sykehus for oppstart av blodtrykksbehandling med medisiner. Ved eklampsi eller HELLP-syndrom bør forløsning skje så raskt som mulig.

Ikke-medikamentell behandling

Tidligere ble det anbefalt streng ro og hvile. Gjennomgang av forskningen på området gir ikke grunnlag for så strenge råd. Verdens Helseorganisasjon tilrår individuell vurdering og anbefaler ikke hvile for å forebygge svangerskapsforgiftning, heller ikke sengeleie for å bedre utfallet hos gravide med høyt blodtrykk i svangerskapet. Det kan være fornuftig å legge seg nedpå noen ganger i løpet av dagen Gravide som er i betydelig risiko for å utvikle eklampsi, bør fortsatt tilrås å være mest mulig i ro. 

De aller fleste blir sykemeldt, men det finnes ikke overbevisende forskningsresultater som viser at moderat fysisk krevende arbeid øker risikoen for utvikling av eller forverring av svangerskapsforgiftning. 

Du bør slutte å røyke. Røyking kombinert med høyt blodtrykk og blodåreskade er viktige risikofaktorer for for tidlig løsning av morkaken og fosterdød.

Medikamentell behandling

Noen behøver medikamentell behandling av høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning. Dersom det er behov for blodtrykkssenkende medisiner, skal slik behandling foregå i regi av sykehuset. I noen få tilfeller gis krampeforebyggende medisin ved raskt innsettende, alvorlig svangerskapsforgiftning.

Det er nå vist at forebyggende blodfortynnende behandling med acetylsalisylsyre reduserer risikoen for utvikling av svangerskapsforgiftning hos gravide som har høy risiko, særlig gravide med alvorlig svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap. Slik behandling anbefales fra svangerskapets uke 12 og frem til fødsel.

Forløsning før nedkomstdato

Ved tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning vil legene sette i gang fødselen før termin. Dersom forløsningen skjer før 32.-33. fullgåtte svangerskapsuker, gis forbehandling med kortison for å modne lungene til barnet. Dersom tilstanden er stabil, er vanlig forløsning vaginalt å foretrekke fremfor keisersnitt for å unngå forverring av tilstanden. Om nødvendig får du medisiner som skal forhindre kramper og kontrollere blodtrykket under fødselen.

Forrige side Neste side