Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en tilstand der den gravide har forhøyet blodtrykk og eggehvite i urinen. Vanlige symptomer og tegn er hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter.

Behandling

Behandling av svangerskapsforgiftning er en spesialistoppgave. Fødsel er den eneste hendelse som gjør at svangerskapsforgiftning går tilbake. I svangerskapet kan lette grader av svangerskapsforgiftning behandles med hvile hjemme og hyppige kontroller på sykehus. Ved økende blodtrykk eller økende proteinutskillelse i urinen, må du innlegges i sykehus for oppstart av blodtrykksbehandling med medisiner. Ved truende eklampsi, eklampsi eller HELLP-syndrom skal forløsning skje så raskt som mulig.

Gravide som utvikler for høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning, skal kontrolleres ofte, minimum en til to ganger hver uke.

Ikke-medikamentell behandling

Tidligere ble det anbefalt streng ro og hvile. Gjennomgang av forskningen på området gir ikke grunnlag for så strenge råd. Verdens Helseorganisasjon tilrår individuell vurdering og anbefaler ikke hvile for å forebygge svangerskapsforgiftning, heller ikke sengeleie for å bedre utfallet hos gravide med høyt blodtrykk i svangerskapet. Gravide som er i betydelig risiko for å utvikle eklampsi, bør fortsatt tilrås å være mest mulig i ro. 

De aller fleste blir sykemeldt, men det finnes ikke sikre forskningsresultat som viser at moderat fysisk krevende arbeid øker risikoen for utvikling av eller forverring av svangerskapsforgiftning. Sengeleie anbefales ikke, men det kan være fornuftig å legge seg nedpå noen ganger i løpet av dagen.

Du må slutte å røyke. Røyking kombinert med høyt blodtrykk og blodåreskade er viktige risikofaktorer for for tidlig løsning av morkaken og fosterdød.

Medikamentell behandling

Det er noen gravide som behøver medikamentell behandling av høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning. Dersom det er behov for blodtrykkssenkende medisiner, skal slik behandling foregå i regi av sykehuset. I noen få tilfeller gis krampeforebyggende medisin ved raskt innsettende, alvorlig svangerskapsforgiftning.

Det er nå vist at forebyggende blodfortynnende behandling med acetylsalisylsyre reduserer risikoen for utvikling av svangerskapsforgiftning hos gravide som har høy risiko, særlig gravide med alvorlig svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap. Slik behandling anbefales fra svangerskapets uke 12 og frem til fødsel.

Forløsning før nedkomstdato

Ved tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning vil legene sette i gang fødselen før termin. Dersom forløsningen skjer før 32.-33. fullgåtte svangerskapsuker, gis forbehandling med kortison for å modne lungene til barnet. Dersom tilstanden er stabil, er normal forløsning via skjeden å foretrekke fremfor keisersnitt for å unngå forverring av tilstanden. Om nødvendig får du medisiner som skal forhindre kramper og kontrollere blodtrykket under fødselen.

Forrige side Neste side