Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Temaside om Korona

Diagnostikk

Det er anbefalt at lege eller jordmor ved første svangerskapskontroll avklarer om det forligger risikofaktorer for svangerskapsforgiftning. Har du risikofaktorer som tilsier høy risiko for svangerskapsforgiftning, blir du gjerne bli henvist til vurdering hos sykehusspesialist.

Mange vil være uten symptomer på det tidspunkt diagnosen stilles, mens andre kan ha tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning. Dersom legen ved svangerskapsuke 20 eller senere påviser for høyt blodtrykk og proteiner i urinen, har du svangerskapsforgiftning. Unormale funn i blodprøver som blodprosent, blodplater, leverprøver og urinsyre kan også bidra til at diagnosen stilles. 

Blodtrykksmåling skal gjøres ved alle svangerskapskontroller. Dersom overtrykket (systolisk blodtrykk) er over 140 mmHg eller undertrykket er over 90 mmHg - i to separate målinger - og det samtidig påvises protein (eggehvite) i urinen eller andre tegn til redusert funksjon i organer som nyre, lever, blod eller hjerne, foreligger svangerskapsforgiftning.

Hos sykehusspesialist vil det være aktuelt å undersøke fosterets hjerteaktivitet og livmorens sammentrekninger ved CTG (kardiotokogram) og en ultralydundersøkelse for å vurdere fosterets vekst og eventuelt blodstrømsmålinger.

Forrige side Neste side