Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Temaside om Korona

Forløp

Sykdomsforløpet er vanskelig å forutsi, og tilstanden kan i noen tilfeller forverre seg raskt. Hyppige kontroller er derfor viktig.

Blodtrykket normaliserer seg vanligvis allerede noen timer etter fødselen, men det kan være forhøyet i opptil fire uker.

I de fleste tilfeller forløper en svangerskapsforgiftning ukomplisert, men det er økt risiko for redusert fostervekst og fortidlig fødsel. De sjeldne tilstandene HELLP og eklampsi er mer alvorlige komplikasjoner som krever intensivbehandling i sykehus. Ved disse tilstandene er det økt risiko for dødelig utgang for mor og barn.

Forrige side Neste side