Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Behandling

Om du utvikler for høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning, skal du kontrolleres ofte, gjerne en til to ganger hver uke.

Behandling av svangerskapsforgiftning er en spesialistoppgave. Fødsel er det eneste som kan kurere svangerskapsforgiftning. Lette grader kan følges opp med hyppige kontroller. Ved økende blodtrykk, økende proteinutskillelse i urinen eller økende svikt av andre organer, må du vurderes på sykehus for oppstart av blodtrykksbehandling. Ved eklampsi og alvorlig HELLP syndrom må forløsning igangsettes så raskt som mulig. 

Ikke-medikamentell behandling

Tidligere ble det anbefalt streng ro og hvile. Gjennomgang av forskningen på området gir ikke grunnlag for så strenge råd. Verdens Helseorganisasjon tilrår individuell vurdering og anbefaler ikke hvile for å forebygge svangerskapsforgiftning, heller ikke sengeleie for å bedre utfallet hos gravide med høyt blodtrykk i svangerskapet. Det kan likevel være fornuftig å legge seg nedpå noen ganger i løpet av dagen. 

Mange blir sykemeldt, men det finnes ikke overbevisende forskningsresultater som viser at lett og moderat fysisk krevende arbeid øker risikoen for utvikling av eller forverring av svangerskapsforgiftning.

Har du risiko for hypertensive svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi, eller kjent kronisk hypertensjon kan du i utgangspunktet følge samme anbefalinger for fysisk aktivitet, arbeid og hvile som friske gravide. Aerob trening hos gravide er forbundet med redusert risiko for svangerskapshypertensjon, svangerskapsdiabetes og keisersnitt.  

Du anbefales å slutte og røyke. Røyking kombinert med høyt blodtrykk og blodåreskade er viktige risikofaktorer for morkakeløsning og fosterdød.

Medikamentell behandling

Noen vil trenge medikamentell behandling for høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning. Dersom det er behov for blodtrykkssenkende medisin, skal slik behandling foregå i regi av sykehuset, gjerne i samarbeid med fastlege eller jordmor. I noen få tilfeller gis krampeforebyggende medisin ved raskt innsettende eller rask forverring i svangerskapsforgiftning.

Det er funnet at forebyggende blodfortynnende behandling med acetylsalisylsyre reduserer risikoen for utvikling av svangerskapsforgiftning hos gravide som har høy risiko, særlig gravide med alvorlig tidlig svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap. Slik behandling anbefales fra svangerskapets uke 12 og frem til fødsel.

Forløsning før termin

Ved tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning vil legene sette i gang fødselen før termin. Dersom forløsningen er nødvendig før 33 fullgåtte svangerskapsuker, gis forbehandling med kortison for å modne lungene til barnet. Beslutninger rundt forløsning blir vanligvis tatt i samråd med deg som pasient etter grundig informasjon. Hensynet til mor og til barnet må balanseres opp mot ulempene og farene ved tidlig forløsning.

Dersom tilstanden er stabil, er vaginal fødsel å foretrekke fremfor keisersnitt for å unngå forverring av tilstanden. Om nødvendig får du medisiner som skal forhindre kramper og kontrollere blodtrykket under fødselen.

Forrige side Neste side