Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Temaside om Korona

Prognose

Svangerskapsforgiftning uten komplikasjoner gir ingen langtidsskader hos mor. Heller ikke fosteret lider alvorlig skade i de aller fleste tilfeller. Men som nevnt, kan svangerskapsforgiftning føre til veksthemming hos fosteret.

Dersom blodtrykket blir normalt etter fødselen, vil det hos førstegangsfødende være liten risiko (fem prosent) for å utvikle svangerskapsforgiftning ved neste graviditet. Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har imidlertid økt risiko for å utvikle kronisk høyt blodtrykk eller nyresykdom. 

Forrige side Neste side