Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Prognose

Svangerskapsforgiftning uten komplikasjoner gir ingen langtidsskader hos mor. Heller ikke fosteret lider alvorlig skade i de aller fleste tilfeller. Men som nevnt, kan svangerskapsforgiftning føre til veksthemming hos fosteret.

Dersom blodtrykket blir normalt etter fødselen, vil det hos førstegangsfødende være liten risiko (fem prosent) for å utvikle svangerskapsforgiftning ved neste graviditet. Ved alvorlig tidlig preeklampsi, eklampsi og HELLP er risiko for for preeklampsi i senere svangerskap økt med mellom 10 til 40 prosent. 

Forrige side Neste side