Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning og senere hjertekarsykdom

Nyere tids forskning viser at kvinner som har gjennomgått svangerskapsforgiftning, har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Blant kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, er det økt risiko for utvikling av varig forhøyet blodtrykk, noe som må behandles med blodtrykksmedisin på samme måte som hos andre med høyt blodtrykk. Det er derfor viktig at du i samarbeid med legen avtaler et kontrollopplegg tre til seks måneder etter fødselen. På det tidspunktet bør det gjøres en vurdering av din risiko for hjerte-karsykdom. Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, bør av denne grunn sørge for å ha et sunt kosthold, unngå røyking, overvekt og drive med regelmessig fysisk aktivitet.

Forrige side Neste side