Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning og hjerte-og karsykdom

Forskningen viser at kvinner som har gjennomgått svangerskapsforgiftning, har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Blant annet er risiko for utvikling av varig forhøyet blodtrykk og behov for behandling med blodtrykksmedisin økt. Det er derfor viktig at du i samarbeid med legen din avtaler et kontrollopplegg etter fødselen. Da bør det gjøres en vurdering av din totale risiko for hjerte- og karsykdom. Ut ifra dette vil du få råd og anbefalinger om livsstilstiltak som et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, unngå røyking og overvekt.

Forrige side Neste side