Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Temaside om Korona

Svangerskapsforgiftning og senere hjertekarsykdom

Forskningn viser at kvinner som har gjennomgått svangerskapsforgiftning, har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Blant kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, er det økt risiko for utvikling av varig forhøyet blodtrykk og behov for behandling med blodtrykksmedisin på samme måte som hos andre med høyt blodtrykk. Det er derfor viktig at du i samarbeid med legen avtaler et kontrollopplegg etter fødselen. Da bør det gjøres en vurdering av din totale risiko for hjerte-karsykdom. Ut ifra dette vil du få råd og anbefalinger om livsstilstiltak som et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, unngå røyking og overvekt.

Forrige side Neste side