Informasjon, tilstand

Ekstrem svangerskapskvalme

Ekstrem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum, rammer cirka en prosent av gravide. En kombinasjon av kosttiltak, kvalmestillende medisin, væske- og ernæringsbehandling er ofte nødvendig.

Hva er ekstrem svangerskapskvalme?

Ekstrem svangerskapskvalme —hyperemesis gravidarum, er en tilstand kjennetegnet av vedvarende kvalme med brekninger og oppkast med debut før svangerskapsuke 22. Ved hyperemesis gravidarum foreligger forstyrrelser av væske- og saltbalansen i kroppen, og allmenntilstanden er svekket. Sykehusbehandling vil vanligvis være nødvendig.

Neste side