Informasjon, tilstand

Ekstrem svangerskapskvalme

Årsaker

Årsaken er ukjent, men det finnes flere teorier. Hormonendringer, enzympåvirkninger, immunologiske prosesser og arv kan være medvirkende faktorer.

Hormoner. Tilstanden skyldes utvilsomt svangerskapshormoner, men sikker sykdomsforklaring har man ikke. Man tror at nivået av hormonet hCG — som produseres i morkaken, er viktig og at høye nivåer og økt følsomhet for dette hormonet kan forklare noen av plagene.

Arv spiller inn. Kvinner har større risiko for ekstrem svangerskapskvalme dersom mor eller søster også hadde tilstanden i ett eller flere av sine svangerskap. Den absolutte risikoen er likevel liten: I følge en norsk studie hadde døtre som ble født etter svangerskap med ekstrem svangerskapskvalme, tre prosent risiko for å utvikle dette i eget svangerskap, sammenlignet med gjennomsnittlig én prosent risiko.

Psykologiske forklaringer har vært antydet, men det foreligger ingen studier som kan finne noen slik sammenheng. Man tror at belastningen ved sykelig svangerskapskvalme er så stor at dette fører til en del psykiske vanskeligheter hos de fleste. Det er ikke noe som tyder på at psykisk sykdom er årsak til sykelig svangerskapskvalme.

Forrige side Neste side