Informasjon, tilstand

Ekstrem svangerskapskvalme

Temaside om Korona

Hvordan arter tilstanden seg?

De fleste opplever kvalme hele døgnet, ikke bare om morgenen. Plagene starter som regel mellom svangerskapsuke fire og ti. Kvalme og brekninger er så uttalte at allmenntilstanden kan bli svekket. Noen klarer verken å få i seg mat eller drikke, og kan bli avmagret og uttørret. Kvalmen når som regel en topp rundt uke ni i svangerskapet. Tilstanden kan være så uttalt og invalidiserende at den krever innleggelse i sykehus. Dette skjer hyppigst i første trimester (før uke 14), og bare unntaksvis etter uke 20.

Forrige side Neste side