Informasjon, tilstand

Ekstrem svangerskapskvalme

Hvordan er prognosen?

Hyperemesis bedrer seg utover i svangerskapet, og 80 til 85 prosent blir kvitt plagene innen halvgått svangerskap. Noen plages med kvalme også i tredje trimester, og fem prosent er plaget helt fram til fødselen.

Kvalme og oppkast er ikke vist å ha skadelige effekter på barnet så lenge mor ikke er underernært, men tilstanden kan påvirke livskvaliteten til gravide kvinner i betydelig grad. Tilstanden har konsekvenser for daglige aktiviteter både privat og i yrkeslivet. En norsk studie blant kvinner med alvorlige plager fant man at en av fire kvinner vurderte å avslutte svangerskapet, og tre av fire vurderte å avstå fra flere svangerskap. Risikoen for at også påfølgende svangerskap skal kompliseres av hyperemesis er økt hos kvinner som har hatt denne tilstanden i tidligere svangerskap.

Forrige side Neste side