Tilstand

Svangerskapspemfigoid

Sammendrag

 • Definisjon:Autoimmun sykdom med bulløst utslett hos gravide
 • Forekomst:Insidens er 0,5 per million, det vil si 1-2 nye tilfeller per år i Norge
 • Symptomer:Starter vanligvis som kløende urtikarialignende utslett på abdomen eller ekstremiteter. Utslettene utvider seg etter hvert
 • Funn:Initiale kliniske funn er bullae periumbilikalt, ev. erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae
 • Diagnostikk:Aktuell tilleggsundersøkelse er biopsi med histologi
 • Behandling:Er ved lette tilfeller lokale steroider og antihistaminer. Ved alvorligere sykdom behandles ned systemisk kortison. Regelmessig fosterovervåkning på grunn av risiko for prematur fødsel og SGA

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Tidligere kalt herpes gestationis
 • Autoimmun sykdom med bulløst utslett hos gravide og forbundet med økt risiko for fosteret1-2
 • Tilstanden ble tidligere ansett for å være en variant av dermatitis herpetiformis, men har en annen patofysiologi

Forekomst

 • Insidens 1 per 20.000 til 50.000 svangerskap
 • Det vil si i 1-2 av 50-60.000 svangerskap, eller 1-2 tilfeller årlig i Norge
 • Sykdommen er funnet å debutere i3
  • Første trimester - 18%
  • Andre trimester - 34%
  • Tredje trimester - 34%
  • Post partum - 14%

Etiologi og patogenese

 • Patogenesen er ikke fullstendig kartlagt
 • Det er genetisk assosiasjon til HLA-DR3 og HLA-DR4 hos mødre, og til HLA-DR2 hos fedre4
 • Det primære stedet for autoimmunitet synes å være placenta
 • Det ses avleiring av C3 i basalmembransonen og subepidermale bullae
  • IgG finnes noe sjeldnere
 • Sannsynligvis dannes det antistoffer på autoimmunt grunnlag mot placentalt og eget kutant basalmembranantigen - antistoffer rettet mot hemidesmosomale proteiner, oftest BP1805

Disponerende faktorer

 • Svangerskap
 • Tilstanden er også assosiert med trofoblastsykdommer
 • Bruk av østrogen kan fremprovosere nye utbrudd

ICPC-2

 • S99 Hud/underhud sykdom IKA

ICD-10

 • O26.4 Herpesutbrudd under svangerskap (herpes gestationis)
Neste side