Tilstand

Svangerskapspemfigoid

Sammendrag

 • Definisjon:Autoimmun sykdom med bulløst utslett hos gravide
 • Forekomst:Insidens er 0,5 per million, det vil si 1-2 nye tilfeller per år i Norge
 • Symptomer:Starter vanligvis som kløende urtikarialignende utslett på abdomen eller ekstremiteter. Utslettene utvider seg etter hvert
 • Funn:Initiale kliniske funn er bullae periumbilikalt, ev. erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae
 • Diagnostikk:Aktuell tilleggsundersøkelse er biopsi med histologi
 • Behandling:Er ved lette tilfeller lokale steroider og antihistaminer. Ved alvorligere sykdom behandles ned systemisk kortison. Regelmessig fosterovervåkning på grunn av risiko for prematur fødsel og SGA

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

 • Typisk klinikk og immunfluorescensundersøkelse

Differensialdiagnoser

 • Polymorft svangerskapsutslett
 • Urtikaria
 • Dermatitis herpetiformis
 • Erythema multiforme
 • Pemfigus
 • Bulløs pemfigoid
 • Lichen ruber
 • Kontakteksem
 • Medikamentelle reaksjoner
 • Svangerskapskolestase
 • Svangerskapssrelatert atopisk dermatitt
 • Pemfigus vulgaris

Sykehistorie

 • Sykdommen debuterer først og fremst i andre eller tredje trimester av svangerskapet
 • Intens kløe kan forutgå utslettet
 • Starter vanligvis som kløende papulourtikarielt utslett på abdomen, rundt navlen, med erytematøse plakk. Kan også starte på ekstremiteter
 • Utslettet øker raskt i utbredelse, ofte over uker, til truncus, nates og ekstremiteter. Ansikt, hodebunn og slimhinner er som regel uten forandringer
 • Etter hvert blir de erytematøse plakkene mer tydelig bulløse
 • Mange (75%) opplever forverring omkring fødsel3, men tilstanden går så spontant tilbake etter uker til måneder
 • Tilstanden kommer vanligvis tilbake ved senere svangerskap og er ofte verre

Kliniske funn

Svangerskapspemfigoid
Svangerskapspemfigoid
 • Kan særlig i tidlig fase være vanskelig å skille fra polymorft svangerskapsutslett
 • Ofte en periode med kløe og mindre, ikke bulløse elementer, før dannelse av typiske bullae
 • Bullae opptrer ofte først periumbilikalt, og det kan forekomme erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae
 • Senere affiseres spesielt hofteregion, håndflater og fotsåler, sjelden ansikt og munnslimhinner (20%)

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

 • Hudbiopsi ev.
  • Forekomst av eosinofile granulocytter i subepidermale bullae ved vanlig lysmikroskopi
 • Antistofftest6
  • Det finnes en antistofftest (BP180 NC16A ELISA) som korrelerer med sykdomsaktiviteten og som er nyttig til å monitorere effekten av behandling
  • Metoden er sensitiv og spesifikk for svangerskapspemfigoid

Andre undersøkelser

 • Immunfluorescens viser typisk mønster med nedslag av C3 og eventuelt IgG (30%) i basalmembranregionen
  • Immunfluorescens er negativ ved polymorft svangerskapsutslett
  • Det ses ikke avleiring av IgA som ved dermatitis herpetiformis

Når henvise

 • Henvisning hudlege/hudavdeling ved mistanke om svangerskapspemfigoid
 • Spesialistoppfølging med føtometri i siste del av svangerskapet
Forrige side Neste side