Tilstand

Svangerskapspemfigoid

Sammendrag

 • Definisjon:Autoimmun sykdom med bulløst utslett hos gravide
 • Forekomst:Insidens er 0,5 per million, det vil si 1-2 nye tilfeller per år i Norge
 • Symptomer:Starter vanligvis som kløende urtikarialignende utslett på abdomen eller ekstremiteter. Utslettene utvider seg etter hvert
 • Funn:Initiale kliniske funn er bullae periumbilikalt, ev. erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae
 • Diagnostikk:Aktuell tilleggsundersøkelse er biopsi med histologi
 • Behandling:Er ved lette tilfeller lokale steroider og antihistaminer. Ved alvorligere sykdom behandles ned systemisk kortison. Regelmessig fosterovervåkning på grunn av risiko for prematur fødsel og SGA

Terapi

Behandlingsmål

 • Dempe sykdomsaktivitet og blemmedannelse, fremme tilheling av blemmer og erosjoner, lindre kløe
 • Hindre komplikasjoner hos fosteret

Generelt om behandling

 • Behandlingen har ikke blitt evaluert med randomiserte, kontrollerte studier fordi tilstanden er så sjelden
 • Behandlingen baserer seg på klinisk erfaring og studier av bulløs pemfigoid7

Egenbehandling

 • Fete fuktighetskremer kan redusere kløen3

Medikamentell behandling

 • Ved lette tilfeller
  • Holdes tilstanden i ro med lokale steroider og antihistaminer
 • Ved bulladannelse og mer generalisert sykdom
  • Kan forsøke potente lokale kortikosteroider, men det kan være nødvendig med systemiske steroider
  • Doseringen er 25-75 mg prednisolon per dag, med rask dosereduksjon til 10 mg per dag som vedlikeholdsbehandling
  • Det er ikke vist økt forekomst av misdannelser, men muligens økt risiko for fortidlig fødsel
  • Ofte behov for forbigående doseøkning etter fødsel
  • I alvorlige tilfeller suppleres med azatioprin eller annen immunosuppresjon
 • Gruppe IV lokalt steroid (klobetasol, Dermovat®) er foreslått som kløestillende brukt på urtikarielle elementer4
 • Sederende antihistamin kan benyttes som kløestillende medisin (Hydroksyzin, Atarax®)4
 • Ved mangelfull respons på steroider kan plasmaferese forsøkes3
 • Ved sykdomsaktivitet etter fødsel kan andre immunosuppressiva forsøkes3
Forrige side Neste side