Tilstand

Svangerskapspemfigoid

Sammendrag

 • Definisjon:Autoimmun sykdom med bulløst utslett hos gravide
 • Forekomst:Insidens er 0,5 per million, det vil si 1-2 nye tilfeller per år i Norge
 • Symptomer:Starter vanligvis som kløende urtikarialignende utslett på abdomen eller ekstremiteter. Utslettene utvider seg etter hvert
 • Funn:Initiale kliniske funn er bullae periumbilikalt, ev. erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae
 • Diagnostikk:Aktuell tilleggsundersøkelse er biopsi med histologi
 • Behandling:Er ved lette tilfeller lokale steroider og antihistaminer. Ved alvorligere sykdom behandles ned systemisk kortison. Regelmessig fosterovervåkning på grunn av risiko for prematur fødsel og SGA

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

 • Vaginal fødsel og amming anbefales3
 • Sykdommen er selvbegrensende og tilheler som regel uten arr
 • Stor variasjon i sykdomsvarighet, fra uker til år. I en studie av 87 pasienter var median varighet av sykdommen 4 måneder8
 • Tilstanden går ofte tilbake før fødselen, men hos 75% blusser den opp igjen postpartum
 • Ved senere graviditet vil 95% få nytt sykdomsutbrudd, oftest tidligere i svangerskapet enn ved forrige utbrudd9 og med kraftigere sykdom3

Komplikasjoner

 • Det er ikke påvist komplikasjoner hos mor
 • Østrogenholdige prevensjonsmidler fører til nytt utbrudd hos anslagsvis 10-25% av kvinnene og er kontraindisert3
  • Det er sannsynlig at progesteron-holdige prevensjonsmidler kan benyttes4
 • For fosteret: Økt risiko for prematuritet og lav fødselvekt (small-for-gestational-age, SGA)1,3
  • I en retrospektiv undersøkelse av 61 kvinner med svangerskapspemfigoid var fødsel preterm hos 34% og SGA ble påvist hos 34%10
 • 5-10% av barna har vesikulobulløse lesjoner på grunn av transplacentær overførsel av antistoffer. Dette helbredes spontant innen seks uker3

Prognose

 • Hos de fleste går tilstanden spontant tilbake i løpet av uker til måneder etter fødselen
 • Prognosen for fosteret er god1
Forrige side Neste side