Tilstand

Svangerskapspemfigoid

Sammendrag

 • Definisjon:Autoimmun sykdom med bulløst utslett hos gravide
 • Forekomst:Insidens er 0,5 per million, det vil si 1-2 nye tilfeller per år i Norge
 • Symptomer:Starter vanligvis som kløende urtikarialignende utslett på abdomen eller ekstremiteter. Utslettene utvider seg etter hvert
 • Funn:Initiale kliniske funn er bullae periumbilikalt, ev. erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae
 • Diagnostikk:Aktuell tilleggsundersøkelse er biopsi med histologi
 • Behandling:Er ved lette tilfeller lokale steroider og antihistaminer. Ved alvorligere sykdom behandles ned systemisk kortison. Regelmessig fosterovervåkning på grunn av risiko for prematur fødsel og SGA

Illustrasjoner

Bilder

 • Svangerskapspemfigoid
  Svangerskapspemfigoid. Ofte en periode med kløe og mindre, ikke bulløse elementer, før dannelse av typiske bullae
 • Svangerskapspemfigoid
  Svangerskapspemfigoid. Bullae opptrer ofte først periumbilikalt, og det kan forekomme erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae.

Plansjer eller tegninger

 • Klassisk lokalisasjon for svangerskapspemfigoid
  Klassisk lokalisasjon for svangerskapspemfigoid. Illustrasjon fra Ugeskriftet. Gjengitt med tillatelse.
 • Tverrsnitt av hud
  Tverrsnitt av hud

Kilder

Referanser

 1. Pomeranz MK. Dermatoses of pregnancy. UpToDate, last updated Mar 29, 2017. UpToDate
 2. Huilaja L, Mäkikallio K, Tasanen K. Gestational pemphigoid. Orphanet J Rare Dis 2014; 9:136. PubMed
 3. Hjortø S, Skov L, Lykke JA. Obstetriske dermatoser. Ugeskr Læger 2014; 20 (176): 1883-7. pmid:V05130346
 4. Solberg SM, Tolaas E, Sviland L. En gravid kvinne med kløende utslett. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 9: 1062-3. PubMed
 5. Huilaja L, Mäkikallio K, Tasanen K, Gestational pemphigoid. Orphanet J Rare Dis 2014;9: 136 PubMed
 6. Powell AM, Sakuma-Oyama Y, Oyama N, et al. Usefulness of BP180 NC16a enzyme-linked immunosorbent assay in the serodiagnosis of pemphigoid gestationis and in differentiating between pemphigoid gestationis and pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy. Arch Dermatol 2005; 141:705. PubMed
 7. Kirtschig G, Middleton P, Bennett C, et al. Interventions for bullous pemphigoid. Cochrane Database Syst Rev 2010; :CD002292. Cochrane (DOI)
 8. Jenkins RE, Hern S, Black MM. Clinical features and management of 87 patients with pemfigoid gestationis. Clin Exp Dermatol 1999; 24: 255-9. PubMed
 9. Teran VA. Pemphigoid gestationis. Medscape, last updated Jun 02, 2017. emedicine.medscape.com
 10. Chi CC, Wang SH, Charles-Holmes R, et al. Pemphigoid gestationis: early onset and blister formation are associated with adverse pregnancy outcomes. Br J Dermatol 2009; 160: 1222. pmid:19298272 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Mette Mogensen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Dermato-Venerologisk afd. D, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
Forrige side