Nyhetsartikkel

Anbefaler keisersnitt ved seteleie

Ifølge nasjonale retningslinjer anbefales vaginal setefødsel til utvalgte grupper. En studie fra Sentralsykehuset i Rogaland fra 2002, konkluderer med at planlagt keisersnitt er best ved fødsel i seteleie til termin.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Denne artikkelen er den andre av totalt seks artikler som belyser temaet valg av fødselsmetode ved seteleie. Anbefalinger i ulike vestlige land spriker. Norske studier konkluderer ulikt, og vi har gjort intervju med to erfarne fødselsleger som har forskjellig oppfatning av hva som er det beste valget ved setefødsel - planlagt keisersnitt for alle eller vaginal setefødsel for utvalgte grupper. Temaet utdypes i disse artiklene:

"Stavangerstudien"

Studien ble publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica i 20021. Forfatterne av studien fulgte 575 kvinner som hadde barn i seteleie til termin, og 582 kvinner i kontrollgruppen med barn i hodeleie til termin, i perioden fra 1996 til 2001.

For 448 av de som hadde barn i seteleie, var det planlagt vaginal forløsning, mens 127 kvinner med barn i seteleie skulle ha et planlagt keisersnitt. Forfatterne konkluderer med at planlagt keisersnitt ved seteleie vil redusere risikoen for barnet, sammenlignet med vaginal forløsning.

Denne studien er fra 2002. Noe av årsaken til at vi trekker den frem åtte år senere, er at studien Fødselsmetoder ved seteleie, som ble publisert i Tidsskriftet i mars 2010, også omtaler denne studien, og beskriver sykehuset og undersøkelsesmaterialet som sammenlignbart.

Neste side