Nyhetsartikkel

Anbefaler keisersnitt ved seteleie

Ifølge nasjonale retningslinjer anbefales vaginal setefødsel til utvalgte grupper. En studie fra Sentralsykehuset i Rogaland fra 2002, konkluderer med at planlagt keisersnitt er best ved fødsel i seteleie til termin.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Denne artikkelen er den andre av totalt seks artikler som belyser temaet valg av fødselsmetode ved seteleie. Anbefalinger i ulike vestlige land spriker. Norske studier konkluderer ulikt, og vi har gjort intervju med to erfarne fødselsleger som har forskjellig oppfatning av hva som er det beste valget ved setefødsel - planlagt keisersnitt for alle eller vaginal setefødsel for utvalgte grupper. Temaet utdypes i disse artiklene:

"Stavangerstudien"

Studien ble publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica i 20021. Forfatterne av studien fulgte 575 kvinner som hadde barn i seteleie til termin, og 582 kvinner i kontrollgruppen med barn i hodeleie til termin, i perioden fra 1996 til 2001.

For 448 av de som hadde barn i seteleie, var det planlagt vaginal forløsning, mens 127 kvinner med barn i seteleie skulle ha et planlagt keisersnitt. Forfatterne konkluderer med at planlagt keisersnitt ved seteleie vil redusere risikoen for barnet, sammenlignet med vaginal forløsning.

Denne studien er fra 2002. Noe av årsaken til at vi trekker den frem åtte år senere, er at studien Fødselsmetoder ved seteleie, som ble publisert i Tidsskriftet i mars 2010, også omtaler denne studien, og beskriver sykehuset og undersøkelsesmaterialet som sammenlignbart.

Kontroversielt tema

Studien er gjennomført ved Sentralsykehuset i Rogaland (Stavanger Universitetssykehus). Fire barn døde under fødselen eller i løpet av første uke etter fødselen, ved vaginal setefødsel. Ingen av barna som ble født i hodeleie, døde. Det oppsto også flere komplikasjoner hos mor i seteleiegruppen, enn i hodeleiegruppen.

Forfatterne av studien viser til at flere har kritisert den store seteleiestudien som ble publisert i The Lancet i 2000 (Term Breech Trial). Denne studien har hatt en stor innvirkning på retningslinjer ved setefødsel i mange andre land. Hva som er den beste forløsningsmetoden ved seteleie til termin, har alltid vært et kontroversielt tema.

I Norge, hvor 50 prosent av kvinner med barn i seteleie til termin føder vaginalt (tall fra 2002), har det vært vanskelig å komme til enighet om dette temaet. Forfatterne av Stavanger-studien ønsket derfor i en observasjonsstudie å se på konsekvensene av de norske retningslinjene ved seteleie, siden vi i Norge generelt sett har lav spedbarnsdødelighet og god helsetjeneste.

Les også vårt intervju med en av forfatterne bak studien.

Akutt keisersnitt ved 16 prosent av planlagte vaginale fødsler

Kvinnene som fødte vaginalt i studien, måtte oppfylle visse kriterier. Blant annet kunne ikke barnet være verken for lite eller for stort, og kvinnens bekkenmål måtte være over en viss størrelse. Fosterlyd ble overvåket kontinuerlig gjennom fødselen. En spesialist innen fødselsmedisin og gynekologi forløste barnet. Epidural smertelindring ble anbefalt til alle med planlagt vaginal setefødsel. Akutt keisersnitt kunne gjøres innen ti minutter hvis nødvendig.

Akutt keisersnitt ble utført i 16 prosent av de planlagte vaginale setefødslene. Årsaken i disse tilfellene var mangel på fremdrift i fødselen, eller truende asfyksi. Truende asfyksi innebærer at barnet er i risiko for oksygenmangel. Disse tilfellene kan dessverre ikke forutses.

I seteleiegruppen var det 16 tilfeller av nyfødte med betydelige fødselsskader. Seks av de oppstod etter akutt keisersnitt, fire oppstod ved forløsninger hvor barnet ble trukket ut (med tang eller vakuum), og seks skjedde ved spontane vaginale fødsler. Ingen slike tilfeller oppsto blant de som ble forløst ved planlagt keisersnitt. I hodeleiegruppen ble tre tilfeller av tidlige fødselsskader registrert.

Akutt keisersnitt gir høyere risiko

Forløsning der barnet blir trukket ut, og akutt keisersnitt, gir høyere risiko for mor enn en ukomplisert setefødsel. Forekomst av komplikasjoner hos mor øker dramatisk i seteleiegruppen etter et akutt keisersnitt, sammenlignet med et planlagt keisersnitt (19.4 prosent mot 2.4 prosent).

Risikoen for at livmoren skal revne ved senere fødsler, er et problem på lang sikt etter et keisersnitt. Tidligere keisersnitt øker også risikoen for forliggende morkake i senere svangerskap. Disse komplikasjonene kan påvirke sykelighet og dødelighet hos mor og (påfølgende) barn ved senere svangerskap.

På den annen side vil en komplisert og traumatisk vaginal setefødsel hvor barnet får fødselsskader veldig ofte føre til at mor får keisersnitt ved neste fødsel av psykologiske årsaker, skriver forfatterne.

Mange seteleier overses

Det høye antallet setefødsler som ikke blir oppdaget før fødselen er langt fremskredet (17 prosent), angis av forfatterne som bekymringsfullt. En mer liberal bruk av ultralyd mot slutten av svangerskapet for å avdekke fosterleie, kan eventuelt redusere dette problemet. Resultatene av Stavanger-studien samstemmer godt med Term Breech Trial, og etter forfatternes mening bør seteleier til termin forløses ved planlagt keisersnitt.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Belfrage P, Gjessing L. The term breech presentation. A retrospective study with regard to the planned mode of delivery.. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 544-50.