Nyhetsartikkel

Anbefaler vaginal setefødsel

41 prosent endte med akutt keisersnitt

Det var planlagt vaginal fødsel hos 61 prosent av kvinnene, og planlagt keisersnitt hos 39 prosent av kvinnene. Resultatene fra studien viste at andelen vaginale forløsninger til termin var 36 prosent, ettersom 41 prosent av de planlagte vaginale forløsningene endte med akutt keisersnitt. Tang ble brukt i 16 prosent av de vaginale forløsningene. De vanligste årsakene til at en planlagt vaginal forløsning endte med akutt keisersnitt var langsom fremgang i fødselen, føtalt stress (tegn på oksygenmangel hos barnet) og antatt fotleie (føttene blir førende del).

Mors ønske er en av de vanligste årsakene til planlagte og akutte keisersnitt ved seteleie. Informasjon fra media og helsepersonell gjør at mor ofte er engstelig. Videre påpeker forfatterne at det er viktig å gi mor korrekt informasjon om resultater ved setefødsler, både fra nasjonale og internasjonale studier.

Forrige side Neste side