Nyhetsartikkel

Anbefaler vaginal setefødsel

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Anbefaler nasjonalt setefødselregister

"Våre funn samsvarer med funnene i rapporten fra senter for medisinsk metodevurdering. Ettersom denne og nasjonal veileder anbefaler vaginal setefødsel med bakgrunn i tilsvarende resultater, ser vi ingen grunn til å endre vår praksis ut fra vårt begrensede materiale", skriver forfatterne. De skriver også at studien er for liten til å si noe om dødelighet, og at de anbefaler et nasjonalt setefødselregister der resultatene for mor og barn fortløpende registreres og evalueres.

Pål Øian, en av forfatterne bak denne studien, er også medforfatter av veilederen og ledet ekspertgruppen som skrev rapporten til Senter for medisinsk metodevurdering. Les også vårt intervju med ham:- Trygt med vaginal setefødsel i Norge

Forrige side Neste side