Enkel

Fødsel av barn i seteleie til termin

Temaside om Korona

Bakgrunn

Om lag tre til fire prosent av alle barn ligger i seteleie ved termin.

Hva som er beste forløsningsmåte ved fødsel av barn i seteleie til termin (37-42 uker), har vært diskutert i en årrekke. I år 2000 ble den store multisenterstudien Term Breech Trial (TBT) publisert i tidsskriftet The Lancet. Studien konkluderte med at planlagt keisersnitt ga bedre resultat for foster/barn enn planlagt vaginal fødsel. Dens resultater og konklusjoner har dominert den internasjonale diskusjon om setefødsler i årene siden. Også i Norge har funnene hatt store konsekvenser for fødselspraksis. På hele 90-tallet ble mer enn 40 prosent av alle barn i seteleie født vaginalt i Norge.

Anbefalingene om fødselsmetode spriker mellom ulike land. I Sverige forløses over 90 prosent av barn i seteleie ved et planlagt keisersnitt. I USA må foreldre som velger å føde vaginalt ved seteleie, signere på at de er kjent med at risikoen for barnet er høyere ved en vaginal fødsel enn ved et planlagt keisersnitt.

Neste side