Enkel

Fødsel av barn i seteleie til termin

Vaginal fødsel ved seteleie

Om alt ligger til rette for at fødselen kan forløpe ukomplisert, er det anbefalt at du føder vaginalt. Du bør da føde på en fødeavdeling som har rutinerte fødselsleger på døgnvakt. Fødeavdelingen skal ha anestesilege og barnelege på vakt. Du har også rett til å velge behandlingssted under ordningen Fritt behandlingsvalg.

Første del av fødselen forløper stort sett som ved en vanlig fødsel hvor barnet ligger i hodeleie. En del fødeavdelinger har kompetanse på knestående setefødsel, en fødestilling som kan virke positivt på fødselsfremgangen og fosterets hjerteaktivitet. Du kan velge å føde med eller uten epidural smertelindring, eventuelt annen smertelindring som bedøvelse av underlivsnerven.

Jordmor vil under fødselen fortløpende informere og veilede deg om aktivitet, hvile og fremgang i fødselsarbeidet, og fødselslege vil alltid være tilstede på fødestuen når det nærmer seg fødsel. Barnet kan også overvåkes gjennom hele fødselsforløpet.

Forrige side Neste side