Enkel

Fødsel av barn i seteleie til termin

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. SMM-rapport Nr. 3/ 2003. Fødsel av barn i seteleie til termin. Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef Unimed, 2003.
  2. St. Olavs Hospital. Fødsel i seteleie. Sist oppdatert 11.09.2017. stolav.no
  3. Helsedirektoratet. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen. Oslo: 2010. IS-1877 www.helsedirektoratet.no
Forrige side