Nyhetsartikkel

Seteleie og forløsning - hvem, hva, hvor?

Det er ikke den fødende selv som bestemmer om planlagt keisersnitt eller vaginal setefødsel er det beste ved seteleie. Men kanskje er det slik det burde være.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ved seteleie spriker anbefalingene om fødselsmetode mellom ulike land. I Sverige forløses over 90 prosent av barn i seteleie ved et planlagt keisersnitt. I USA må foreldre som velger å føde vaginalt ved seteleie, signere på at de er kjent med at risikoen for barnet er høyere ved en vaginal fødsel enn ved et planlagt keisersnitt.

Stor enighet blant fødselslegene i Norge

I andre land ser de rart på oss som anbefaler vaginal fødsel ved seteleie, sier en av legene NHI.no har snakket med. Likevel ser det ut til å være nokså stor enighet blant norske fødselsleger om at vaginal fødsel fortsatt bør anbefales til gravide med seteleie som oppfyller bestemte krav. Kravene gir dessverre ingen presis identifisering av de som kan gjennomføre en vaginal setefødsel på en ukomplisert måte, det viser en studie som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i mars 2010 ("Nordlandsstudien"). Her endte 41 prosent av kvinnene som var i den utvalgte gruppen som skulle føde vaginalt, med et akutt keisersnitt. Det er høyere komplikasjonsfare ved et akutt keisersnitt enn ved et planlagt keisersnitt. Et argument som brukes mot de norske studiene, er at de er for små. På den annen side er norske fødselsleger skeptiske til de store utenlandske studiene fordi man føler at de ikke er representative for forholdene i Norge.

Ifølge Medisinsk fødselsregister var det 2682 setefødsler i Norge i 2008. Dette inkluderer alle setefødsler etter uke 22 i svangerskapet. De fleste studier om valg av fødselsmetode ved seteleie, har sett på fødsler ved termin. Dette er fordi det er økt risiko for komplikasjoner ved for tidlig fødsel ved seteleie, og for disse anbefales keisersnitt. Det finnes ingen variabel ved Medisinsk fødselsregister som angir hvor mange setefødsler som er planlagt vaginalt, men vi fikk tilsendt informasjon om hvor stor andel av fødslene som hadde startet som vaginalfødsel og som kan tolkes som planlagte vaginalfødsler. I 2008 gjaldt dette 54 prosent av de vaginale fødslene. Av disse endte 42 prosent med keisersnitt. Et nasjonalt register for setefødsler, som registrerer slike detaljer, har vært etterlyst av norske fødselsleger i flere år.

Neste side