Informasjon

Seteleie og tverrleie

Når setet eller foten/føttene til barnet blir den førende delen ved fødselen, kalles det seteleie. Ved tverrleie ligger barnet på tvers av det som er normalt.

Hopp til innhold

Hva er seteleie og tverrleie?

Ved seteleie ligger fosterets bekken lengst ned mot livmorsåpningen, slik at bekkenet eller setet er den førende delen. Fosterets lengdeakse er i slike tilfeller parallell med morens lengdeakse.
Det finnes tre varianter av seteleie:

  • Rent seteleie, hvor hoftene er bøyd og knærne strukket ut
  • Sete/fot-leie, der både hofter og knær er bøyd, slik at setet blir den førende del
  • Fotleie, hvor både hofter og knær er rettet ut. Dette medfører at føttene blir den førende del

Ved tverrleie ligger fosteret med sin lengdeakse vinkelrett på morens lengdeakse, altså på tvers av det som er normalt. Skråleie er en variant av tverrleie. Tverrleie er en sjelden tilstand, og ses kun ved 0,25% av alle fødsler. 3-4% av alle barn som fødes ligger i seteleie, og andelen øker ved for tidlige fødsler.

Årsaker

Før uke 28 i svangerskapet ligger 25% av fostrene i seteleie. De fleste vil imidlertid snu seg når fødselen nærmer seg, fordi det gir den beste tilpasningen til livmorens form.

Seteleie som vedvarer, kan skyldes forhold både på morens og fosterets side. Hos moren kan trangt bekken, mange tidligere fødsler, unormal livmor, forliggende morkake eller for mye fostervann føre til seteleie. På samme måte kan for tidlig fødsel, vannhode, misdannelser eller lammelser hos barnet være årsak til denne tilstanden. Man finner imidlertid sjelden en sikker enkeltårsak til seteleie.

Diagnostikk

Legen vil som regel kjenne at fosterets leie avviker fra det normale ved en vanlig svangerskapskontroll. Dersom det er mistanke om seteleie eller tverrleie etter at det har gått mer enn 36 uker av svangerskapet, er det vanlig å henvise den gravide til fødselspoliklinikken. Her vil man gjøre en ultralydundersøkelse for å kunne stille diagnosen sikkert. Eventuelt kan man i tillegg foreta en røntgenundersøkelse av bekkenet, for å måle plassforholdene.

Når man har gjort de nødvendige undersøkelser, vil en spesialist ved poliklinikken planlegge på hvilken måte fødselen skal foregå.

Behandling

Fødselslegen kan forsøke å snu fosteret ved såkalt ytre vending (Leopoldske 1 ., 2 ., 3 . og 4. håndgrep). Håndgrepet utføres på utsiden og kan i beste fall snu barnet fra seteleie til hodeleie. Dette vil eventuelt gjøres etter uke 36, under veiledning av ultralyd og overvåking av fosterets hjerteaksjon. Denne behandlingsmetoden er ikke alltid effektiv.

Ved tverrleie må barnet alltid tas ut ved keisersnitt. Ved seteleie vurderes eventuelt keisersnitt ut fra bekkenets og fosterets størrelse, og man tar også hensyn til størrelsen på tidligere fødte barn. Når fosteret ligger i seteleie, og veier under 1500 g etter omtrent 30 uker, vil man som regel velge å ta barnet ut ved keisersnitt.

Det er blitt stadig vanligere å gjøre planlagt keisersnitt.

Prognose

De fleste fødsler går bra til tross for at fosteret ligger i seteleie.

Det oppstår imidlertid lettere komplikasjoner under fødselen, og fødselsskader kan forekomme. Ved for tidlig fødsel øker risikoen, og det er på grunn av dette at man anbefaler keisersnitt i slike tilfeller.

Les også vår artikkelserie på seks deler: Seteleie og forløsning, hvem, hva, hvor?

Vil du vite mer?

Animasjoner