Informasjon

Seteleie og tverrleie

Når setet eller foten/føttene til barnet blir den førende delen ved fødselen, kalles det seteleie. Ved tverrleie ligger barnet på tvers av det som er normalt.

Temaside om Korona

Hva er seteleie og tverrleie?

Ved seteleie ligger fosterets bekken lengst ned mot livmorsåpningen, slik at bekkenet eller setet er den førende delen. Fosterets lengdeakse er i slike tilfeller parallell med morens lengdeakse.
Det finnes tre varianter av seteleie:

  • Rent seteleie, hvor hoftene er bøyd og knærne strukket ut. Utgjør 65 prosent.
  • Sete/fot-leie, der både hofter og knær er bøyd, slik at setet blir den førende del. Utgjør 25 prosent.
  • Fotleie, hvor både hofter og knær er rettet ut. Dette medfører at føttene blir den førende del. Utgjør 10 prosent.

Ved tverrleie ligger fosteret med sin lengdeakse vinkelrett på morens lengdeakse, altså på tvers av det som er normalt. Skråleie er en variant av tverrleie. Tverrleie er en sjelden tilstand, og ses kun ved 0,25 prosent av alle fødsler.

3-4 prosent av alle barn som fødes, ligger i seteleie, og andelen øker ved for tidlige fødsler.

Årsaker

Før uke 28 i svangerskapet ligger 25 prosent av fostrene i seteleie. De fleste vil imidlertid snu seg når fødselen nærmer seg, fordi det gir den beste tilpasningen til livmorens form.

Seteleie som vedvarer, kan skyldes forhold både på morens og fosterets side. Hos moren kan trangt bekken, mange tidligere fødsler, unormal livmor, forliggende morkake eller for mye fostervann føre til seteleie. På samme måte kan for tidlig fødsel, vannhode, misdannelser eller lammelser hos barnet være årsak til denne tilstanden. Man finner imidlertid sjelden en sikker enkeltårsak til seteleie.

Diagnosen

Legen eller jordmoren vil som regel kjenne at fosterets leie avviker fra det normale ved en vanlig svangerskapskontroll. Dersom det er mistanke om seteleie eller tverrleie etter at det har gått mer enn 36 uker av svangerskapet, er det vanlig å henvise den gravide til fødselspoliklinikken. Her vil man gjøre en ultralydundersøkelse for å kunne stille diagnosen sikkert. Eventuelt kan man i tillegg foreta en røntgenundersøkelse av bekkenet for å måle plassforholdene.

Når man har gjort de nødvendige undersøkelser, vil en spesialist ved poliklinikken planlegge på hvilken måte fødselen skal foregå.

Behandling

Fødselslegen kan forsøke å snu fosteret ved såkalt ytre vending (Leopoldske 1 ., 2 ., 3 . og 4. håndgrep). Håndgrepet utføres på utsiden av magen og kan i beste fall snu barnet fra seteleie til hodeleie. Dette vil eventuelt gjøres etter uke 36, under veiledning av ultralyd og overvåking av fosterets hjerteaksjon. Denne behandlingsmetoden er ikke alltid effektiv.

Ved tverrleie må barnet alltid tas ut ved keisersnitt.

Ved seteleie vurderes eventuelt keisersnitt ut fra bekkenets og fosterets størrelse, og man tar også hensyn til størrelsen på tidligere fødte barn. Når fosteret ligger i seteleie, og veier under 1500 g etter omtrent 30 uker, vil man som regel velge å ta barnet ut ved keisersnitt.

Det er blitt stadig vanligere å gjøre planlagt keisersnitt.

Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister i Norge var det i 2016 totalt 60.047 fødsler. Av disse ble 9.497 eller 16,1 prosent av de fødende forløst ved keisersnitt og 6218 av disse var hastekeisersnitt. Det var totalt 2709 seteleiefødsler. Av disse ble 1839 barn forløst med keisersnitt mens 536 hadde vanlig vaginal forløsning.

Prognose

De fleste fødsler går bra til tross for at fosteret ligger i seteleie.

Det oppstår imidlertid lettere komplikasjoner under fødselen, og fødselsskader kan forekomme. Ved for tidlig fødsel øker risikoen, og det er på grunn av dette at man anbefaler keisersnitt i slike tilfeller.

Les også vår artikkelserie på seks deler: Seteleie og forløsning, hvem, hva, hvor?

Vil du vite mer?

Animasjoner