Nyhetsartikkel

Seteleie - vaginal fødsel eller keisersnitt

Hvorfor er anbefalingene annerledes i Norge enn i de fleste andre vestlige land?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I de fleste vestlige land anbefales planlagt keisersnitt ved seteleie. Argumentet er at risikoen for barnet blir for stor ved setefødsel. I Norge anbefales vaginal setefødsel til utvalgte grupper.

Denne artikkelen er den siste av totalt seks artikler som belyser temaet valg av fødselsmetode ved seteleie. Anbefalinger i ulike vestlige land spriker. Norske studier konkluderer ulikt, og vi har gjort intervju med to erfarne fødselsleger som har forskjellig oppfatning av hva som er det beste valget ved setefødsel - planlagt keisersnitt for alle eller vaginal setefødsel for utvalgte grupper. Temaet utdypes i disse artiklene:

Ved seteleie ligger fosterets seteparti lengst ned mot livmorsåpningen, slik at setet er den såkalt forliggende delen. 3-4 prosent av alle barn som fødes, ligger i seteleie.

I Norge anbefales vaginal setefødsel til utvalgte grupper. Det vil si at vaginal fødsel blir anbefalt, dersom det ikke er spesielle forhold som taler for økt risiko for komplikasjoner ved en vaginal setefødsel.

I mange andre vestlige land anbefales planlagt keisersnitt som førstevalg, men setefødsel kan eventuelt gjennomføres dersom for eksempel mor har et sterkt ønske om det, sykehuset er godt utstyrt og de har tilgang til en fødselslege med erfaring fra setefødsler. Ifølge kunnskapsbasen eMedicine1 bør foreldrene informeres om studier som har vist økt dødelighet og alvorlig skade for nyfødte som fødes vaginalt ved seteleie, men også om risikoene ved keisersnitt - deriblant også risikoen ved påfølgende fødsler og svangerskap.

Ifølge American College of Obstetricians and Gynecologists anbefales det i USA å forsøke utvendig vendingsforsøk ved seteleie, det vil si at man ved utvendige grep prøver å snu barnet slik at hodet blir den forliggende del. Om vendingsforsøket mislykkes, anbefales planlagt keisersnitt ved seteleie. Den samme anbefalingen finner vi i kunnskapsbasen UpToDate2. Det anføres i tillegg at en planlagt vaginal setefødsel kan gjennomføres dersom en erfaren fødselslege bistår ved fødselen og strenge sikkerhetskrav er oppfylt. I slike tilfeller må foreldrene gi et skriftlig samtykke om at de er gjort kjent med at risikoen for barnet er høyere ved vaginal setefødsel enn ved planlagt keisersnitt ved seteleie.

I BMJs Best Practice3 - det britiske oppslagsverket Helsebiblioteket har kjøpt inn til bruk for norsk helsepersonell, er planlagt keisersnitt ført opp som førstevalg ved seteleie, fordi dette er vist å redusere sjansen for død og skader hos det nyfødte barnet, sammenlignet med vaginal setefødsel. Samme konklusjon trekker man i en Cochrane studie4.

I Sverige forløses de fleste seteleier ved keisersnitt

- Alle klinikker tilbyr vendingsforsøk i graviditetsuke 37-38 ved seteleie. Om vendingsforsøket mislykkes, anbefaler de fleste fødselsklinikkene planlagt keisersnitt. På en del klinikker tilbys visse kvinner vaginal setefødsel etter at det er gjort vektberegning av barnet og røntgen har vist at morens bekken er stort nok. 90 % av alle barn i seteleie, blir forløst ved keisersnitt i Sverige, ifølge Socialstyrelsens statistikk fra 2007, sier Karin Pettersson til NHI.no. Petterson er ordfører for perinatalarbeidsgruppen i Sverige, overlege, og områdesjef ved fødeseksjonen ved Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

- Kvinnene som tilbys vaginal seteforløsning i Sverige, er de kvinnene som selv ønsker det, og som ikke har noen risikofaktorer. Det er vanligere at de som velger vaginal forløsning, ikke er førstegangsfødende, men har født vaginalt tidligere, sier Petterson.

Neste side