Nyhetsartikkel

Seteleie - vaginal fødsel eller keisersnitt

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Keisersnitt redder mange barn

Forskerne bak TBT-studien konkluderer med at et planlagt keisersnitt er bedre enn planlagt vaginal fødsel for et barn i seteleie til termin. Totalt sett viste studien at i de landene med best kvalitet på helsetjenesten (de med lavest spedbarnsdødelighet) ble ett barn spart for død eller alvorlig skade ved fødselen for hvert syvende keisersnitt. I de landene med dårligst kvalitet på helsetjenesten var det først etter 39 utførte keisersnitt at gevinsten var ett barn spart fra død eller alvorlig skade. Ingen norske sykehus deltok i studien, men det var finske og danske deltagere, samt sykehus i flere europeiske deltagerland, kanadiske, amerikanske, australske.

Funnene i studien kan oppleves som skuffende for mange fødselsleger som har god erfaring med setefødsler, og som ikke selv har opplevd en vanskelig vaginal setefødsel som har ført til dødfødsel eller alvorlig skade hos et barn, skriver forfatterne. Derfor valgte forskerne bort data fra de mødrene som var igjennom setefødsler hvor fødselslegen som fulgte dem manglet erfaring med setefødsler. Forskerne valgte også bort data fra fødsler som hadde ulike komplikasjoner som forlenget fødsel, igangsatt fødsel, fødsel som var forsterket med riøkende midler, fødsler der barnet lå i fotleie eller usikkert leie, og kvinner som fødte uten epidural smertelindring. Disse justeringene i studien endret ikke resultatene, og konklusjonen fra studien var at planlagt vaginal fødsel ved seteleie ikke lenger burde anbefales.

En studie som ble publisert i 20066viste at de planlagte keisersnittene i TBT kostet mindre enn de planlagte setefødselene i TBT.

I 2004 ble den franske studien "Mode of delivery and term breech presentation in the PREMODA cohort"6 publisert. 8108 av deltagerne var kvinner med barn i seteleie ved termin. Hos 59 prosent av deltagerne ble barnet forløst ved keisersnitt før riene startet, hos 18 prosent ble det utført et akutt keisersnitt under fødselen, og 23 prosent av deltagerne fødte vaginalt. Der vaginal fødsel ble forsøkt, lyktes man med det hos 70 prosent. I denne studien var det ingen forskjell på dødelighet i forbindelse med fødselen (0.08% vs. 0.15%) eller alvorlig fødselsskade hos barnet (1.6% vs. 1.45%), mellom en prøvefødsel og et planlagt keisersnitt. Innvendingen mot denne studien er at det er en kohort studie. Det betyr at det er en observasjonsstudie, man registrerer kun det som skjer i vanlig klinisk praksis. Det tas ikke hensyn til alle utvelgelser og unntak som gjøres i forhold til forløsningsmetode. Gruppene som ble forløst vaginalt eller ved keisersnitt, var dermed ikke like før fødselen og følgelig blir det vanskelig å fortolke resultatene etter fødselen.

Forrige side Neste side