Nyhetsartikkel

Større risiko ved vaginal setefødsel

Patrick Belfrage er en av forfatterne bak en norsk studie som i 2002 konkluderte med at planlagt keisersnitt er best ved seteleie. Han mener at studien ikke har gjort noe stort inntrykk på andre norske fødselsleger, men tror at også norske fødselsleger på sikt vil anbefale planlagt keisersnitt ved seteleie.

Denne artikkelen er den fjerde av totalt seks artikler som belyser temaet valg av fødselsmetode ved seteleie. Anbefalinger i ulike vestlige land spriker. Norske studier konkluderer ulikt, og vi har gjort intervju med to erfarne fødselsleger som har forskjellig oppfatning av hva som er det beste valget ved setefødsel - planlagt keisersnitt for alle eller vaginal setefødsel for utvalgte grupper. Temaet utdypes i disse artiklene:

Patrick Belfrage og Leif Gjessing er forfattere av studien fra Rogaland Sentralsykehus (Stavanger Universitetssykehus), som i 2002 konkluderte med at planlagt keisersnitt er den beste forløsningsmetoden ved seteleie1. Patrick Belfrage er nå pensjonert, men har et langt yrkesliv som fødselslege bak seg. Han har jobbet i Sverige, Saudi-Arabia, Zansibar og i Norge.

Mer om studien kan du lese her: Anbefaler planlagt keisersnitt ved seteleie

-Årsaken til at vi konkluderte med at planlagt keisersnitt er bedre enn vaginal forløsning ved seteleie, er at barnet har det dårligere ved vaginal setefødsel. De rammes oftere av sykdom. De fleste barn i seteleie som blir forløst ved planlagt keisersnitt, er normale, sier Belfrage.

Han understreker at temaet har vært diskutert innen fagmiljøet i årevis, men at trenden på verdensbasis er at stadig flere forløser seteleie ved keisersnitt.

- I Norge var det en konservativ holdning til keisersnitt ved seteleie da jeg jobbet der, men i Sverige har det gått motsatt vei, sier Belfrage. Han jobbet ved Stavanger Universitetssykehus i flere år, men kommer selv fra Sverige.

- Forstår ikke hvorfor norske anbefalingene er annerledes

Både en rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering om fødsel av barn i seteleie til termin, og veilederen fra Norsk gynekologisk forening anbefaler vaginal setefødsel for utvalgte grupper. Studien til Belfrage og Gjessing konkluderer med at planlagt keisersnitt er best ved seteleie. Hvordan ble studien mottatt i Norge?

- Vi fikk endel kritikk fra norske fødselsleger da artikkelen ble publisert. Den største kritikken gikk ut på at barna som hadde det dårlig etter setefødselen, ikke ble undersøkt på nytt etter ett til to år. Vi vet at barn som har lav Apgar score etter fem minutter, har større risiko for visse sykdommer. Men vi kunne ikke svare på resultatet for denne gruppen etter ett til to år, sier Belfrage.

I andre vestlige land, som Sverige, England, USA, Canada og flere europeiske land, anbefales oftest planlagt keisersnitt som førstevalg ved seteleie. Hva er årsaken til at vi i Norge anbefaler vaginal forløsning for utvalgte grupper?

- Det forstår ikke jeg heller, hvorfor nordmenn velger så annerledes enn resten av verden. Til tross for denne artikkelen gikk Stavanger Universitetssykehus tilbake til å ikke anbefale planlagt keisersnitt ved setefødsel, da jeg og Gjessing sluttet å arbeide der. Så denne studien har ikke gjort noe større inntrykk på mine kolleger i Stavanger. På sikt kommer nok Norge til å følge etter de anbefalingene som resten av verden gir, tror Belfrage.

- Ingen løsninger er perfekte

Ifølge Belfrage ender 20-30 prosent av vaginale setefødsler med akutt keisersnitt.

- For mor er risikoen for komplikasjoner dobbelt så stor ved et akutt keisersnitt, som ved et planlagt keisersnitt. Et av argumentene mot planlagt keisersnitt ved setefødsel er risikoen for mor. Men det samme argumentet gjelder ved planlagt vaginale setefødsler som ender med akutte keisersnitt, som kan gi betydelige senkomplikasjoner, sier Belfrage.

Studien konkluderer med at risikoen for barnet er større ved en vaginal setefødsel enn ved et planlagt keisersnitt ved seteleie.

- De vanligste skadene som kan oppstå hos barnet, er skader som følge av oksygenmangel. Dette kan være alvorlige skader som cerebral parese eller mindre skader. Mekaniske skader som kan oppstå, kan for eksempel være skader i nerver til armen (plexus-skader). Det vi frykter mest er skader som følge av oksygenmangel. Dette kan gi alt fra små skader til store skader. I tillegg kan mekaniske skader som hjerneblødning oppstå. En av de fødslene som førte til at vi ønsket å gjøre denne studien, var en setefødsel jeg hadde hvor barnets hodet satt fast. Kvinnen var valgt ut etter de kriteriene som skal fylles ved vaginal setefødsel, og bekkenet var målt. Det var svært vanskelig å få ut barnet, og barnet endte opp med en stor hjerneblødning. Da begynte vi å undre oss over risikoen. Uansett så gjør du et valg, og det blir aldri 100 prosent rett. Ved keisersnitt øker risikoen for mor, og ved vaginal setefødsel øker risikoen for barnet. Ingenting er risikofritt, og ingen løsninger er perfekte, sier Belfrage.

- Færre vaginale setefødsler vil gi mindre erfaring

Hos 20 prosent av kvinner med barn i seteleie til termin, blir ikke dette oppdaget før fødselen er kommet så langt at det er for sent å gjøre keisersnitt. Dersom planlagt keisersnitt ble et førstelinjevalg ved alle setefødsler, vil norske fødselsleger få mindre erfaring med vaginale setefødsler, noe som igjen vil gå utover denne gruppen. Hva slags tanker har dere gjort dere om dette?

- Det stemmer. For at sjansen for å klare en setefødsel bra skal være tilstede, må du ha en fødselslege med stor erfaring. Du er avhengig av å kunne grepene for å få forløst overkroppen og hodet. I dag brukes ultralyd stadig mer, og man kunne avdekket flere seteleier ved å rutinemessig utføre ultralyd hos gravide i uke 36-37. Men fortsatt vil det komme inn uoppdagede seteleier, og når færre vaginale setefødsler gjennomføres, blir erfaringen dårligere, sier Belfrage.

- Blandet respons blant norske fødselsleger

Flere norske fødselsleger, deriblant ekspertgruppen bak SMM-rapporten fra 2003 er kritiske til den internasjonale studien Term Breech Trial, som konkluderte likt som deres studie. Hvordan var responsen blant norske fødselsleger på denne studien?

- Responsen var blandet. Noen syntes det var bra, noen ikke. Norske fødselsleger var veldig kritiske til Hannah-studien (TBT), så det var logisk at de ikke syntes noe særlig om vår studie. Ellers i verden har Hannah-studien hatt svært stor betydning. Folk hadde nok lenge kjent på at vaginal setefødsel ikke var så bra. Denne studien var den første studien som viste det svart på hvitt. Men i Norge er det altså en stor opinion mot dette, sier Belfrage.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Belfrage P, Gjessing L. The term breech presentation. A retrospective study with regard to the planned mode of delivery.. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 544-50.