Nyhetsartikkel

- Trygt med vaginale setefødsler i Norge

Pål Øian er en av forfatterne bak en ny norsk studie om fødselsmetode ved seteleie. - Kunnskap, tradisjon og erfaring er de viktigste begrunnelsene til at han mener vaginal setefødsel fortsatt bør anbefales til utvalgte grupper.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Denne artikkelen er den femte av totalt seks artikler som belyser temaet valg av fødselsmetode ved seteleie. Anbefalinger i ulike vestlige land spriker. Norske studier konkluderer ulikt, og vi har gjort intervju med to erfarne fødselsleger som har forskjellig oppfatning av hva som er det beste valget ved setefødsel - planlagt keisersnitt for alle eller vaginal setefødsel for utvalgte grupper. Temaet utdypes i disse artiklene:

Pål Øian er avdelingsoverlege og professor ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han er en av forfatterne bak studien "Fødselsmetode ved seteleie"1, som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i mars 2010. Han er også medforfatter av Norsk gynekologisk forenings veileder om seteforløsning, og han ledet ekspertgruppen til Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) som forfattet rapporten "Fødsel av barn i seteleie til termin."2

Sammendrag av SMM-rapporten kan du lese her.

- Kriteriene fungerer godt i Norge

I studien Fødselsmetode ved seteleie velges utvalgte grupper ut til vaginal setefødsel etter strenge seleksjonskriterier.

Les mer om studien her: Anbefaler vaginal setefødsel

- Seleksjonskriteriene er skriftlig nedfelt i veilederen til Norsk gynekologisk forening. Barnet skal ha en viss størrelse - altså være mellom 2 -4,5 kilo. Veier barnet under to kilo, er det som regel under 34 uker ved fødselen. De små barna er ofte vanskelige å forløse, og det er de som er utsatt for mest fare ved en vaginal fødsel. Derfor anbefales det å forløse barnet med keisersnitt dersom det blir født tidligere enn dette. Hvis det foreligger seteleie, skal dette bekreftes med ultralyd, og det skal tas mål av bekkenet til mor. Der skal det være en viss størrelse på to hovedmål. Dette er altså de viktigste kriteriene som skal oppfylles for at vi skal anbefale planlagt vaginal fødsel ved seteleie, sier Øian.

- Hvor sikre er disse kriteriene?

- Erfaring viser at kriteriene har fungert godt i Norge, men ikke alle kriteriene må være oppfylt for at en vaginal setefødsel skal gjennomføres. Måling av bekkenet er ikke absolutt nødvendig, sier Øian.

Neste side