Informasjon

Angst i svangerskapet

Forekomst av angst i svangerskapet

Omtrent 30 prosent av voksne opplever en angstforstyrrelse i løpet av livet. Det er et folkehelseproblem fordi vedvarende angst fører til betydelige funksjonstap sosialt, følelsesmessig og fysisk. I tillegg kommer nedsatt arbeidskapasitet og uførhet. Kvinner er langt hyppigere utsatt for angstlidelser enn menn.

Angst i svangerskapet er svært vanlig og forekommer hos flere enn 10 prosent.

Forrige side Neste side