Informasjon

Bipolar lidelse under graviditet og etter fødsel

Bipolar lidelse hos en gravid kvinne krever nøye oppfølging og behandling fordi tilstanden ellers kan blusse opp.

Temaside om Korona

Ubehandlet er det en betydelig risiko for utbrudd av psykose i svangerskapet og særlig like etter fødselen, ifølge en norsk oversiktsartikkel.

Hva er bipolar lidelse?

En bipolar lidelse er en alvorlig psykiatrisk tilstand som preges av perioder med depresjon og andre perioder med oppstemthet, hypomani eller mani. Hypomani er en mildere grad av mani som ikke går utover arbeidsevnen. Hyppigheten av slike episoder med oppstemthet og depresjon varierer fra pasient til pasient, og det vil også avhenge av om pasienten står på behandling eller ikke.

En bipolar lidelse debuterer gjerne i tenårene eller tidlig i 20-årene, og tilstanden er like hyppig hos kvinner som hos menn. Forekomsten er en til to prosent i befolkningen. Det er derfor ikke uvanlig at kvinner med bipolar lidelse blir gravide1.

Alvorlig sinnslidelse, psykose, forekommer ved 1 av 1000 barnefødsler, og de fleste av tilfellene oppfattes som ledd i en bipolar lidelse.

Neste side