Informasjon

Bipolar lidelse under graviditet og etter fødsel

Temaside om Korona

Økt risiko

Risikoen for bipolar lidelse eller for oppblussing av bipolar lidelse er økt under svangerskap og den første tiden etter fødselen. Blant kvinner med kjent bipolar lidelse får over halvparten av kvinnene tilbakefall dersom den forebyggende legemiddelbehandlingen stanses under svangerskapet2. Risikoen er spesielt høy ved brå stans3.

Førstegangsfødende som tidligere har vært innlagt sykehus for psykisk sykdom, har en betydelig økt risiko for fødselspsykose de første ukene etter fødselen4.

Ubehandlet bipolar lidelse medfører risiko for uheldig helseatferd som dårlig ernæring, uregelmessig livsførsel og dårlig egenomsorg, røyking og rusbruk. I tillegg er det risiko for selvskading. Dette vil være spesielt problematisk under svangerskapet og etter fødselen med tanke på at også barnet kan rammes1.

Forrige side Neste side